Sabaton – Shiroyama

Shiroyama

It's the nature of time
That the old ways must give in
It's the nature of time
That the new ways comes in sin
When the new meets the old
It always end the ancient ways
And as history told
The old ways go out in a blaze
Ebcircled by a vulture
The end of ancient culture
The dawn of destiny draws near

Imperial force defied, facing 500 samurai
Surrounded and outnumbered
60 to 1 the sword face the gun
Bushido dignified
It's the last stand of the samurai
Surrounded and outnumbered

As a new age begins
The way of the warrior comes to an end
As a new age begins
The ways of the old must apprehend
It's the nature of time
That the old ways must give in
It's the nature of time
That the new ways comes in sin
An offer of surrender
Saigo ignore contender
The dawn of destiny is here

Imperial force defied, facing 500 samurai
Surrounded and outnumbered
60 to 1 the sword face the gun
Bushido dignified
It's the last stand of the samurai
Surrounded and outnumbered

Until the dawn they hold on
Only 40 are left at the end
None alive, none survive
Shiroyama

Imperial force defied, facing 500 samurai
Surrounded and outnumbered
60 to 1 the sword face the gun
Bushido dignified
It's the last stand of the samurai
Surrounded and outnumbered
60 to 1, facing the gun
60 to 1, culture undone
Shiroyama

Taka jest natura czasu
Że stare sposoby muszą ulec
Taka jest natura czasu
Że nowe drogi przychodzą w grzechu
Kiedy nowe spotyka stare
To zawsze kończy starożytne sposoby
I jak opowiadała historia
Stare sposoby wychodzą w płomieniach
Otoczony przez sępa
Koniec kultury antycznej
Zbliża się świt przeznaczenia

Imperialne siły przeciwstawiły się 500 samurajom
Otoczenie i przewaga liczebna
60 do 1 miecz mierzy się z pistoletem
Bushido dostojny
To ostatni bastion samurajów
Otoczenie i przewaga liczebna

Gdy zaczyna się nowa era
Droga wojownika dobiega końca
Gdy zaczyna się nowa era
Drogi starców muszą pojąć
Taka jest natura czasu
Że stare sposoby muszą ulec
Taka jest natura czasu
Że nowe drogi przychodzą w grzechu
Oferta poddania się
Saigo ignoruje rywala
Nadszedł świt przeznaczenia

Imperialne siły przeciwstawiły się 500 samurajom
Otoczenie i przewaga liczebna
60 do 1 miecz mierzy się z pistoletem
Bushido dostojny
To ostatni bastion samurajów
Otoczenie i przewaga liczebna

Do świtu trzymają się
Na końcu pozostało tylko 40
Nikt nie żyje, nikt nie przeżyje
Shiroyama

Imperialne siły przeciwstawiły się 500 samurajom
Otoczenie i przewaga liczebna
60 do 1 miecz skierowany w stronę pistoletu
Bushido dostojny
To ostatni bastion samurajów
Otoczenie i przewaga liczebna
60 do 1, twarzą do pistoletu
60 do 1, kultura cofnięta

„Shiroyama” – opowieści o ciężkich walkach dotarły do kraju wschodzącego słońca. Fabuła piosenki opisuje schyłek ery samurajów, jest to opowieść o ostatniej klęsce buntowników, która spowodowała zniknięcie klasy samurajów. Pod ciężką muzyką zespół śpiewa, że stare fundamenty odchodzą, taka jest natura czasu, nowe zastępuje stare. Ta piosenka nie nabrała nowego brzmienia, ale opisała konkretną historię i opowiedziała pewną moralność.Podobni Teksty