Sabaton – Seven Pillars Of Wisdom

Seven Pillars Of Wisdom

Far from home, a man with a mission
In the heat of the glistening sun
In the heart of ancient tradition
This man's journey has only begun

Lead the charge
A raider has entered the battlefield
Sabotage
The game is about to unfold

As the darkness falls and Arabia calls
One man spreads his wings, as the battle begins
May the land lay claim on to Lawrence name
Seven pillars of wisdom lights the flame

A revolt to gain independence
Hide and seek, hunters hot on their trail
Joined their ranks, obtained their acceptance
Side by side raid the Ottoman rail

Lead the charge
Tafilah, Medina, Damascus calls
Sabotage
Demolish the bridges to dust

As the darkness falls and Arabia calls
One man spreads his wings, as the battle begins
May the land lay claim on to Lawrence name
Seven pillars of wisdom lights the flame

After the war has been won, deception or treason?
Who can tell?
Who stood to gain?
Who stood to loose?
Who did the dying?
Betrayal of trust from within or compelled?
The pillars of wisdom can tell
Back home where a new life awaits, whispers of past
The sands of Arabia calling

As the darkness falls and Arabia calls
One man spreads his wings, as the battle begins
May the land lay claim on to Lawrence name
Seven pillars of wisdom lights the flame

As the darkness falls and Arabia calls
One man spreads his wings, as the battle begins
May the land lay claim on to Lawrence name
Seven pillars of wisdom lights the flame
Siedem filarów mądrości

Daleko od domu, człowiek z misją
W upale lśniącego słońca
W sercu starożytnej tradycji
Podróż tego człowieka dopiero się zaczęła

Poprowadź ładunek
Najeźdźca wkroczył na pole bitwy
Sabotaż
Gra wkrótce się rozwinie

Gdy zapada ciemność i wzywa Arabia
Jeden człowiek rozpościera skrzydła, gdy zaczyna się bitwa
Niech ziemia złoży roszczenia do nazwiska Lawrence
Siedem filarów mądrości rozświetla płomień

Bunt w celu uzyskania niepodległości
W chowanego, myśliwi na ich tropie
Wstąpił w ich szeregi, uzyskał ich akceptację
Ramię w ramię napadamy na kolej osmańską

Poprowadź ładunek
Tafilah, Medina, Damaszek wzywa
Sabotaż
Zburzyć mosty w pył

Gdy zapada ciemność i wzywa Arabia
Jeden człowiek rozpościera skrzydła, gdy zaczyna się bitwa
Niech ziemia będzie rościć prawo do imienia Lawrence
Siedem filarów mądrości rozświetla płomień

Po wygranej wojnie oszustwo czy zdrada?
Kto wie?
Kto mógł zyskać?
Kto przegrał?
Kto umierał?
Zdrada zaufania od wewnątrz czy zmuszona?
Filary mądrości mogą powiedzieć
Powrót do domu, gdzie czeka nowe życie, szepty przeszłości
Piaski Arabii wzywają

Gdy zapada ciemność i wzywa Arabia
Jeden człowiek rozpościera skrzydła, gdy zaczyna się bitwa
Niech ziemia będzie rościć prawo do imienia Lawrence
Siedem filarów mądrości rozświetla płomień

Gdy zapada ciemność i wzywa Arabia
Jeden człowiek rozpościera skrzydła, gdy zaczyna się bitwa
Niech ziemia będzie rościć prawo do imienia Lawrence
Siedem filarów mądrości rozświetla płomień


Podobni Teksty