Sabaton – Resist and Bite

Resist and Bite

War is coming swiftly
The borders closing in
We're a company of soldiers
Mere 40 rifles strong

All alone!
Stand alone!

Ardenner ground is burning
And Rommel is at hand
As the Blitzkrieg's pushing harder
The war is all around!

All around
Hold your ground!

Fight for 18 days of battles
No odds are on our side
Few will fight for all
until the bullets are gone

We!
We will resist and bite!
Bite hard
'Cause we are all in sight
We!
We take up arms and fight!
Fight hard!
Resist and do what's right!

No matter our fighting
The numbers will still count
We're outgunned and few in numbers
We're doomed to flag and fail

We fought hard!
Held our guard!

But when captured by the Axis
and forced to tell the truth
We will tell it with a smile
We will surprise them with a laugh

We are all!
We were all!

We were told to hold the border
And that is what we did
honoured were our orders
In despite of our foe

We!
We will resist and bite!
Bite hard
'Cause we are all in sight
We!
We take up arms and fight!
Fight hard!
Resist and do what's right!

Gloria fortis miles
The Wehrmacht closing in
adversor et admorsus
The boar against the eagle!

Gloria fortis miles
The Wehrmacht closing in
adversor et admorsus
The boar against the eagle!

We!
We will resist and bite!
Bite hard
'Cause we are all in sight
We!
We take up arms and fight!
Fight hard!
Resist and do what's right!
Oprzyj się i ugryź

Wojna nadchodzi szybko
Granice zamykają się w
Jesteśmy kompanią żołnierzy
Moc zaledwie 40 karabinów

Całkiem sam!
Samodzielny!

Ziemia Ardennera płonie
A Rommel jest pod ręką
Gdy Blitzkrieg napiera coraz mocniej
Wojna jest wszędzie!

Dookoła
Trzymaj się ziemi!

Walcz przez 18 dni bitew
Żadne szanse nie są po naszej stronie
Niewielu będzie walczyć o wszystko
dopóki kule nie znikną

My!
Będziemy się opierać i gryźć!
Gryź mocno
Ponieważ wszyscy jesteśmy w zasięgu wzroku
My!
Chwytamy za broń i walczymy!
Ciężko walczyć!
Opieraj się i rób to, co słuszne!

Bez względu na nasze walki
Liczby nadal będą się liczyć
Jesteśmy przewagi i mało liczni
Jesteśmy skazani na flagę i porażkę

Ciężko walczyliśmy!
Trzymał naszą straż!

Ale po schwytaniu przez Osi
i zmuszony do mówienia prawdy
Opowiemy z uśmiechem
Zaskoczymy ich śmiechem

Jesteśmy wszyscy!
Wszyscy byliśmy!

Kazano nam trzymać granicę
I to właśnie zrobiliśmy
honorowane były nasze rozkazy
Wbrew naszemu wrogowi

My!
Będziemy się opierać i gryźć!
Gryź mocno
Ponieważ wszyscy jesteśmy w zasięgu wzroku
My!
Chwytamy za broń i walczymy!
Ciężko walczyć!
Opieraj się i rób to, co słuszne!

Gloria fortis mil
Wehrmacht zbliża się
adversor et admorsus
Dzik przeciwko orłowi!

Gloria fortis mil
Wehrmacht zbliża się
adversor et admorsus
Dzik przeciwko orłowi!

My!
Będziemy się opierać i gryźć!
Gryź mocno
Ponieważ wszyscy jesteśmy w zasięgu wzroku
My!
Chwytamy za broń i walczymy!
Ciężko walczyć!
Opieraj się i rób to, co słuszne!


Podobni Teksty