Sabaton – Race To The Sea

Race To The Sea

We're keeping the kingdom free

As an archduke falls and the battle horn calls, our lives would never be the same
We were looking down barrel of a gun
Now the war has come and the battle has begun, we are desperate and overrun
To the war drum we'll be marching until it's done

Lead the way, we will follow into the fray
We will hold the line we will not be led astray

For king and for country, we are flooding the river
Our stand at Yser will be, the end of the race to the sea
The last piece of Belgium is free, we're keeping a sliver
A cog in the war machine, October of 1914

As our foe draws forth we are moving on north, we will never let them have it all
There's a price for freedom paid by Belgium's sons
They may take our towns, they may conquer our grounds we'll defend the nation and the crown
We'll uphold our independence with our guns

All the way, on to triumph or to judgement day
We will follow and we will not be led astray

For king and for country, we are flooding the river
Our stand at Yser will be, the end of the race to the sea
The last piece of Belgium is free, we're keeping a sliver
A cog in the war machine, October of 1914

See a king and a soldier, fighting shoulder to shoulder
See a king and a soldier, fighting shoulder to shoulder
He overruled his commanders, he made a last stand in Flanders
We see our king and a soldier, they're fighting shoulder to shoulder
To keep the last piece of Belgium free

All the way, on to triumph or to judgement day
We will follow and we will not be led astray

For king and for country, we are flooding the river
Our stand at Yser will be, the end of the race to the sea
The last piece of Belgium is free, we're keeping a sliver
A cog in the war machine, October of 1914
For king and for country, we are flooding the river
Our stand at Yser will be, the end of the race to the sea
We're free
For king and for country we are flooding the river
No more of our country lost, the line will be held at all cost
Wyścig do morza

Utrzymujemy królestwo wolne

Gdy arcyksiążę pada i woła róg bojowy, nasze życie już nigdy nie będzie takie samo
Patrzyliśmy w dół lufy pistoletu
Teraz nadeszła wojna i rozpoczęła się bitwa, jesteśmy zdesperowani i opanowani
Do wojennego bębna będziemy maszerować, aż to się skończy

Prowadź drogę, pójdziemy w bój
Utrzymamy linię, nie zbłądzimy!

Dla króla i dla kraju zalewamy rzekę
Naszym stoiskiem na Yser będzie koniec wyścigu do morza
Ostatni kawałek Belgii jest wolny, trzymamy drzazgę
Trybik w machinie wojennej, październik 1914

Gdy nasz wróg się zbliża, poruszamy się na północ, nigdy nie pozwolimy im mieć wszystkiego
Synowie Belgii płacą cenę za wolność
Mogą zająć nasze miasta, mogą podbić nasze ziemie, będziemy bronić narodu i korony
Utrzymamy naszą niezależność naszymi pistoletami

Całą drogę, aż do triumfu lub do dnia sądu
Pójdziemy i nie zbłądzimy

Dla króla i dla kraju zalewamy rzekę
Naszym stoiskiem na Yser będzie koniec wyścigu do morza
Ostatni kawałek Belgii jest wolny, trzymamy drzazgę
Trybik w machinie wojennej, październik 1914

Zobacz króla i żołnierza walczących ramię w ramię
Zobacz króla i żołnierza walczących ramię w ramię
Uchylił swoich dowódców, zrobił ostatni bastion we Flandrii
Widzimy naszego króla i żołnierza, walczą ramię w ramię
Aby ostatni kawałek Belgii był wolny

Całą drogę, aż do triumfu lub do dnia sądu
Pójdziemy i nie zbłądzimy

Dla króla i dla kraju zalewamy rzekę
Naszym stoiskiem na Yser będzie koniec wyścigu do morza
Ostatni kawałek Belgii jest wolny, trzymamy drzazgę
Trybik w machinie wojennej, październik 1914
Dla króla i dla kraju zalewamy rzekę
Naszym stoiskiem na Yser będzie koniec wyścigu do morza
Było darmowe
Dla króla i dla kraju zalewamy rzekę
Koniec z utratą naszego kraju, linia zostanie utrzymana za wszelką cenę


Podobni Teksty