Sabaton – No Bullets Fly

No bullets fly

From down below one enemy's spotted
So hurry up, rearm and refuel
But through the bomber's damaged air frame
See wounded men scattered and burned

Look to the right and then look again
And see the enemy in the eye
No bullets fly,
Spared by his mercy
Escorted out, out of harm's way

Fly, fighting fair
It's the code of the air
Brothers, heroes, foes

Killing machine
Thunder in the sky
B-17
Flying home
Killing machine
Said goodbye to the Cross he deserved

He risked his life 2 times that day
To save an unknown enemy
Escort to safety, out of the killzone
A short salute, then departed

Fly, fighting fair
It's the code of the air
Brothers, heroes, foes

Killing machine
Thunder in the sky
B-17
Flying home
Killing machine
Said goodbye to the Cross he deserved

Fly, fighting fair
It's the code of the air
Brothers, heroes, foes

Killing machine
Thunder in the sky
B-17
Flying home
Killing machine
Said goodbye to the Cross he deserved
Żadne kule nie latają

Z dołu wykryto jednego wroga
Więc pospiesz się, uzbrajaj i zatankuj
Ale przez uszkodzony płatowiec bombowca
Zobacz rannych mężczyzn rozproszonych i spalonych

Spójrz w prawo, a potem spójrz ponownie
I zobacz wroga w oku
Żadne kule nie latają,
oszczędzony przez jego miłosierdzie
Wyprowadzony, z dala od niebezpieczeństw

Latać, walczyć fair
To kod powietrza
Bracia, bohaterowie, wrogowie

Maszyna do zabijania
Grzmot na niebie
B-17
Lecieć do domu
Maszyna do zabijania
Pożegnał się z krzyżem, na który zasłużył

Zaryzykował życie 2 razy tego dnia
Aby ocalić nieznanego wroga
Eskortuj w bezpieczne miejsce, poza strefę śmierci
Krótki salut, a potem odszedł

Latać, walczyć fair
To kod powietrza
Bracia, bohaterowie, wrogowie

Maszyna do zabijania
Grzmot na niebie
B-17
Lecieć do domu
Maszyna do zabijania
Pożegnał się z krzyżem, na który zasłużył

Latać, walczyć fair
To kod powietrza
Bracia, bohaterowie, wrogowie

Maszyna do zabijania
Grzmot na niebie
B-17
Lecieć do domu
Maszyna do zabijania
Pożegnał się z krzyżem, na który zasłużył


Podobni Teksty