Sabaton – Man of War

Man of War

[Intro]
Masters of the wind
Metal warriors number one
Sleipnir met the king of kings
Where all men play on ten

[Verse 1]
It’s a wrath of Thor
They are men at war
The sign of the hammer’s our guide
It’s a metal daze
It’s the outlaws ways
Return of the warlord at last

[Pre-Chorus]
Blood of the Kings, Defender!
King of the gods of war

[Chorus]
With a heart of steel
And hell on wheels
The kings of metal lead us
It’s the king of kings
The crown and ring
Carry on
As the kingdom come

[Verse 2]
It’s a call to arms
Our battle hymns
Today is a good day to die
Sons of Odin call
In Valhalla’s hall
The blood of my enemies flow

[Pre-Chorus]
Blood of the Kings, Defender!
King of the gods of war

[Chorus]
With a heart of steel
And hell on wheels
The kings of metal lead us
It’s the king of kings
The crown and ring
Carry on
As the kingdom come

[Pre-Chorus]
Blood of the Kings, Defender!
King of the gods of war

[Chorus]
With a heart of steel
And hell on wheels
The kings of metal lead us
It’s the king of kings
The crown and ring
Carry on
As the kingdom come
Człowiek wojny

[Wstęp]
Mistrzowie wiatru
Metalowi wojownicy numer jeden
Sleipnir spotkał króla królów
Gdzie wszyscy mężczyźni grają na dziesięć

[Wiersz 1]
To gniew Thora
Są ludźmi na wojnie
Znak młota jest naszym przewodnikiem
To metalowe oszołomienie
To sposoby banitów
Nareszcie powrót władcy wojennego

[Wstępny refren]
Krew królów, obrońco!
Król bogów wojny

[Chór]
Z sercem ze stali
I piekło na kółkach
Królowie metalu prowadzą nas
To król królów
Korona i pierścionek
Kontynuować
Gdy królestwo nadejdzie

[Wiersz 2]
To wezwanie do broni
Nasze hymny bojowe
Dziś jest dobry dzień by umrzeć
Synowie Odyna wzywają
W sali Walhalli
Krew moich wrogów płynie

[Wstępny refren]
Krew królów, obrońco!
Król bogów wojny

[Chór]
Z sercem ze stali
I piekło na kółkach
Królowie metalu prowadzą nas
To król królów
Korona i pierścionek
Kontynuować
Gdy królestwo nadejdzie

[Wstępny refren]
Krew królów, obrońco!
Król bogów wojny

[Chór]
Z sercem ze stali
I piekło na kółkach
Prowadzą nas królowie metalu
To król królów
Korona i pierścionek
Kontynuować
Gdy królestwo nadejdzie


Podobni Teksty