Sabaton – Last Dying Breath

Last dying breath

War begun, the Kaiser has come
Day or night, the shells keep falling
Overrun but never outdone
Street to street, denying defeat

Soldiers of the Serbian army
Keep your heads held high
Overrun, you fall one by one
For Belgrade and the fatherland

Soldiers, heroes, die for your land
Your lives are gone, erased by your command

Until your last dying breath!
Until your last dying breath!

Overrun, you're under the gun
Day or night, the shells kept falling
Sound the drum, the great war has come
Show no fear, the ending is near

A final charge, to face the fire
Falling one by one
Major calls. The white city falls
Belgrade's streets are stained by blood

Soldiers, heroes, die for your land
Your lives are gone, erased by your command

Until your last dying breath!
Until your last dying breath!

Soldiers, heroes, die for your land
Your lives are gone, erased by your command

Until your last dying breath
In haste, our lives are erased
Forward to glory for king and country
(Until your last dying breath)
Defend the honour of Belgrade
Forward to glory, to face your fate at last

Until your last dying breath
In haste, our lives are erased
Forward to glory for king and country
(Until your last dying breath)
Defend the honour of Belgrade
Forward to glory, to face your fate at last
Ostatni umierający oddech

Rozpoczęła się wojna, przybył Kaiser
W dzień czy w nocy muszle wciąż spadają
Przegrany, ale nigdy nie prześcignięty
Ulica na ulicę, zaprzeczając porażce

Żołnierze armii serbskiej
Trzymajcie głowy wysoko
Przebiegasz, spadasz jeden po drugim
Za Belgrad i ojczyznę

Żołnierze, bohaterowie, umierajcie za swoją ziemię
Twoje życie odeszło, wymazane przez twój rozkaz

Aż do ostatniego tchnienia!
Aż do ostatniego tchnienia!

Overrun, jesteś pod bronią
W dzień czy w nocy pociski spadały
Zabrzmij w bęben, nadeszła wielka wojna
Nie pokazuj strachu, koniec jest blisko

Ostatnia szarża, by stawić czoła ogniu
Spadając jeden po drugim
Główne telefony. Białe miasto upada
Ulice Belgradu są splamione krwią

Żołnierze, bohaterowie, umierajcie za swoją ziemię
Twoje życie odeszło, wymazane przez twój rozkaz

Aż do ostatniego tchnienia!
Aż do ostatniego tchnienia!

Żołnierze, bohaterowie, umierajcie za swoją ziemię
Twoje życie odeszło, wymazane przez twój rozkaz

Aż do ostatniego tchnienia
W pośpiechu nasze życie zostaje wymazane
Naprzód do chwały dla króla i kraju
(Aż do ostatniego oddechu)
Bronić honoru Belgradu
Naprzód do chwały, by wreszcie stawić czoła swojemu losowi

Aż do ostatniego tchnienia umierającego
W pośpiechu nasze życie zostaje wymazane
Naprzód do chwały dla króla i kraju
(Aż do ostatniego oddechu)
Bronić honoru Belgradu
Naprzód do chwały, by wreszcie stawić czoła swojemu losowi

Kompozycja „Last Dying Breath” opowiada historię obrony Belgradu w 1915 roku. Teksty pieśni poświęcone są konkretnemu oddziałowi, którego dowódcą był Dragutin Gavrilovich. Historia jej grupy: „żywe trupy” walczą o swoje miasto. Muzyka oddaje desperację bojowników i ich bohaterstwo, dzięki ciągłym ulepszeniom wokalu i ciężkiej rytmicznej muzyce. Do tego wszystkiego zespół wydał klip, który maksymalnie podkreśla klimat bitew i walczącej muzyki.Podobni Teksty