Sabaton – Lady Of The Dark

Lady Of The Dark

Who shall be remembered
In the ancient house of war?
All the medals, all those stories
In the alley of the greats
Celebrated hero, who has wandered through the dark
She stand before you, all that metal shining bright

Lost in time, returning to the light
Bow before, this lady fight for life
So sister

Raise your hand
For the lady of the dark
Soldier with no will to kill, with a philanthropic heart
Forever
Break the norm
She's the girl in uniform
Fighting side by side with men, she will fight until the end

Lied to be respected
And to change her brothers fate
Took a bullet, earned her freedom
And a place among the stars
And she served the Iron squadron, served the toughest of them all
No fear of dying, for the frontline she was born

Sacrifice, she took her brothers place
War to war, a place where she belong
So brother

Raise your hand
For the lady of the dark
Soldier with no will to kill, with a philanthropic heart
Forever
Break the norm
She's the girl in uniform
Fighting side by side with men, she will fight until the end

Don't fear the reaper
Don't fear the war
She spared the life of brothers
She'll fight for honour
She'll fight for life
A lady goes to war

Raise your hand
For the lady of the dark
Raise your hand
For the lady of the dark
Soldier with no will to kill, with a philanthropic heart
Forever
Break the norm
She's the girl in uniform
Fighting side by side with men, she will fight until the end
Pani ciemności

Kto zostanie zapamiętany
W starożytnym domu wojny?
Wszystkie medale, wszystkie te historie
W zaułku wielkich
Sławny bohater, który wędrował przez ciemność
Stoi przed tobą, cały ten metal lśni jasno

Zagubiony w czasie, powracający do światła
Ukłoń się przed, ta pani walczy o życie
Więc siostra

Podnieś rękę
Dla pani ciemności
Żołnierz bez chęci zabijania, z filantropijnym sercem
Na zawsze
Złam normę
Ona jest dziewczyną w mundurze
Walcząc ramię w ramię z mężczyznami, będzie walczyć do końca

Kłamał, by być szanowanym
I odmienić los jej braci
Wziął kulę, zdobył jej wolność
I miejsce wśród gwiazd
I służyła eskadrze żelaza, służyła najtwardszemu z nich wszystkich
Bez strachu przed śmiercią, na linii frontu się urodziła

Poświęcenie, zajęła miejsce swoich braci
Wojna na wojnę, miejsce, do którego należy
Więc bracie

Podnieś rękę
Dla pani ciemności
Żołnierz bez chęci zabijania, z filantropijnym sercem
Na zawsze
Złam normę
Ona jest dziewczyną w mundurze
Walcząc ramię w ramię z mężczyznami, będzie walczyć do końca

Nie bój się żniwiarza
Nie bój się wojny
Oszczędziła życie braci
Będzie walczyć o honor
Będzie walczyć o życie
Pani idzie na wojnę

Podnieś rękę
Dla pani ciemności
Podnieś rękę
Dla pani ciemności
Żołnierz bez chęci zabijania, z filantropijnym sercem
Na zawsze
Złam normę
Ona jest dziewczyną w mundurze
Walcząc ramię w ramię z mężczyznami, będzie walczyć do końca


Podobni Teksty