Sabaton – Inmate 4859

Inmate 4859

The dawn of century, a boy born by a lake
Resettled from Karelia’s plains
Grown to a man in exile as the great war came
Unleashed it’s shadow on his world

Witold,
Witold,
Who knows his name?

Inmate in hell or a hero imprisoned?
Soldier in Auschwitz, who knows his name?
Locked in a cell, waging war from the prison
Hiding in Auschwitz, who hides behind 4859?

Outside help never came, decided to break free
The end of april -43,
Join the uprising, fight on the streets while hiding his rank
Takes command all while serving his country in need.

Witold,
Witold,
Who knows his name?

Inmate in hell or a hero imprisoned?
Soldier in Auschwitz, who knows his name?
Locked in a cell, waging war from the prison
Hiding in Auschwitz, who hides behind 4859?

Sent to a prison, where the heroes are judged as traitors
Accused of treason by his own
Sentenced by countrymen under pressure of foreign influence
Men he once fought to free

Witold,
Witold,
We know his name!

Inmate in hell or a hero imprisoned?
Soldier in Auschwitz, we know his name!
Locked in a cell, waging war from the prison
Hiding in Auschwitz, he hides behind 4859!
Więzień 4859

Początek wieku, chłopiec urodzony nad jeziorem
Przesiedleni z równin Karelii
Wyrósł na człowieka na wygnaniu, gdy nadeszła wielka wojna
Uwolnił swój cień na jego świecie

Witoldzie,
Witoldzie,
Kto zna jego imię?

Więzień w piekle czy uwięziony bohater?
Żołnierz w Auschwitz, kto zna jego imię?
Zamknięty w celi, tocząc wojnę z więzienia
Ukrywanie się w Auschwitz, kto kryje się za 4859?

Pomoc z zewnątrz nigdy nie nadeszła, postanowiłem się uwolnić
Koniec kwietnia -43,
Dołącz do powstania, walcz na ulicach, ukrywając swoją rangę
Przejmuje dowodzenie, służąc swojemu krajowi w potrzebie.

Witoldzie,
Witoldzie,
Kto zna jego imię?

Więzień w piekle czy uwięziony bohater?
Żołnierz w Auschwitz, kto zna jego imię?
Zamknięty w celi, tocząc wojnę z więzienia
Ukrywanie się w Auschwitz, kto kryje się za 4859?

Zesłany do więzienia, gdzie bohaterowie są osądzani jako zdrajcy
Oskarżony przez siebie o zdradę
Skazany przez rodaków pod naciskiem obcych wpływów
Mężczyźni, których kiedyś walczył o uwolnienie

Witoldzie,
Witoldzie,
Znamy jego imię!

Więzień w piekle czy uwięziony bohater?
Żołnierz w Auschwitz, znamy jego imię!
Zamknięty w celi, tocząc wojnę z więzienia
Ukrywając się w Auschwitz, chowa się za 4859!


Podobni Teksty