Sabaton – Hill 3234

Hill 3234

Landed on the hilltop, soviet forces are in place
Awaiting orders!

They were only 39
They were told to hold the line
In control

Sent into battle, came from the sky
Trapped on a mountain, and into the fire

Hold your ground
When you're fighting those who fight
Death is waiting on the hill
No surrender, shoot to kill
You have to
Hold your ground
Kill the warrior in your sight
Death is waiting on the hill
No surrender, shoot to kill

January 7th, hold the hilltop at all costs
Follow orders!

Holding their ground
To the final round
One by one

Fight through the sundown, into the night
Enduring the darkness, awaiting the light

Hold your ground
When you're fighting those who fight
Death is waiting on the hill
No surrender, shoot to kill
You have to
Hold your ground
Kill the warrior in your sight
Death is waiting on the hill
No surrender, shoot to kill

Stand, hold your ground
Come around
Hostile land
Your last stand

Under fire low on munitions,
Make your bullets count
Push their warriors back down the mountain,
Rule the battlefront

Sent into battle, came from the sky
Trapped on a mountain, and into the fire

Hold your ground
When you're fighting those who fight
Death is waiting on the hill
No surrender, shoot to kill
You have to
Hold your ground
Kill the warrior in your sight
Death is waiting on the hill
No surrender, shoot to kill
Wzgórze 3234

Wylądował na szczycie wzgórza, siły radzieckie są na miejscu
Oczekiwanie na zamówienia!

Mieli tylko 39
Kazano im trzymać się linii
Kontrolowany

Wysłany do bitwy, przybył z nieba
Uwięziony na górze i w ogniu

Trzymaj się ziemi
Kiedy walczysz z tymi, którzy walczą
Śmierć czeka na wzgórzu
Nie poddawaj się, strzelaj, aby zabić
Musisz
Trzymaj się ziemi
Zabij wojownika w twoich oczach
Śmierć czeka na wzgórzu
Nie poddawaj się, strzelaj, aby zabić

7 stycznia trzymaj szczyt wzgórza za wszelką cenę
Wykonywać rozkazy!

Trzymają się ziemi
Do rundy finałowej
Jeden po drugim

Walcz przez zachód słońca, w noc
Trwając w ciemności, czekając na światło

Trzymaj się ziemi
Kiedy walczysz z tymi, którzy walczą
Śmierć czeka na wzgórzu
Nie poddawaj się, strzelaj, aby zabić
Musisz
Trzymaj się ziemi
Zabij wojownika w twoich oczach
Śmierć czeka na wzgórzu
Nie poddawaj się, strzelaj, aby zabić

Stój, trzymaj się ziemi
Być
Nieprzyjazna ziemia
Twój ostatni bastion

Pod ostrzałem mało amunicji,
Spraw, aby Twoje pociski się liczyły
Zepchnij ich wojowników z góry,
Rządź na polu bitwy

Wysłany do bitwy, przybył z nieba
Uwięziony na górze i w ogniu

Trzymaj się ziemi
Kiedy walczysz z tymi, którzy walczą
Śmierć czeka na wzgórzu
Nie poddawaj się, strzelaj, aby zabić
Musisz
Trzymaj się ziemi
Zabij wojownika w twoich oczach
Śmierć czeka na wzgórzu
Nie poddawaj się, strzelaj, aby zabić

Bitwa na wysokości 3234 to dobrze znane wydarzenie, które zostało zauważone w popularnym filmie „9. Kompania”. Ta bitwa również znalazła się w linii "Wzgórze 3234" szwedzkiej grupy - Sabaton. Muzyka ta wyraźnie wyróżnia się na tle pozostałych utworów albumu „The Last Stand”: wokale są sztywniejsze i niższe, gitara ryczy i staje się cięższa. W swojej tradycji wokalista śpiewa o historii, której doświadczyli żołnierze, a chór pozostaje na entuzjastyczne przemówienia. „Walcz, nie wycofuj się” – refren po prostu wybucha motywacją, a na tle całego obrazu brzmi niesamowicie klimatycznie.Podobni Teksty