Sabaton – Hellfighters

Hellfighters

From a land across the ocean, to the western front where they served
Fought with courage and devotion, preconceptions turned
As the spring offensive kept churning, where the men would earn their name
See the tides of battle turning, and their foes ignite their flame

Hear the toll of the bell, kept fighting for 6 months in hell
As the war rages on, they fight at the edge of the Argonne

Hear the toll of the bell, over 6 months in hell
Out of the trenches they came
As the war rages on, at the edge of the Argonne
Hellfighters earning their name

They would have no prisoners taken, and they never lost any ground
Earned the cross of war unshaken, never turned around
As the armistice is drawing closer, the 369th
Kept on fighting until it was over, and they were first to reach the Rhine

Hear the toll of the bell, kept fighting for 6 months in hell
As the war rages on, they fight at the edge of the Argonne

Hear the toll of the bell, over 6 months in hell
Out of the trenches they came
As the war rages on, at the edge of the Argonne
Hellfighters earning their name

Hear the toll of the bell, over 6 months in hell
Out of the trenches they came
As the war rages on, at the edge of the Argonne
Hellfighters earning their name
Piekielny Bojownik

Z lądu za oceanem na zachodni front, gdzie służyli
Walczył z odwagą i oddaniem, odwróciły się uprzedzenia
W miarę jak trwała wiosenna ofensywa, gdzie mężczyźni zdobywali swoje imię
Zobacz, jak zmieniają się losy bitwy, a ich wrogowie zapalają ich płomień

Usłysz bicie dzwonu, walczyłem przez 6 miesięcy w piekle
Gdy wojna trwa, walczą na skraju Argonne

Usłysz bicie dzwonu, ponad 6 miesięcy w piekle
Wyszli z okopów
Gdy wojna szaleje, na skraju Argonne
Piekielny wojownik zdobywa swoje imię

Nie pozwoliliby wziąć jeńców i nigdy nie stracili gruntu
Zdobył niewzruszony krzyż wojny, nigdy się nie odwrócił
Gdy rozejm się zbliża, 369
Walczyli do końca i jako pierwsi dotarli do Renu

Usłysz bicie dzwonu, walczyłem przez 6 miesięcy w piekle
Gdy wojna trwa, walczą na skraju Argonne

Usłysz bicie dzwonu, ponad 6 miesięcy w piekle
Wyszli z okopów
Gdy wojna szaleje, na skraju Argonne
Piekielny wojownik zdobywa swoje imię

Usłysz bicie dzwonu, ponad 6 miesięcy w piekle
Wyszli z okopów
Gdy wojna szaleje, na skraju Argonne
Piekielny wojownik zdobywa swoje imię


Podobni Teksty