Sabaton – Hearts of Iron

Hearts of Iron

See the Reich in flames
Try to save Berlin in vain
It’s a road through death and pain
On the other shore, there’s the end of the war

Who could ever have believed, seems like nothing’s been achieved
Just to walk a day, go all the way, the fronts are closing in
As the end is drawing near, the 12th army interfere
Open up a route, get people out, it’s forces spread out thin

It’s the end of the war
Hold the corridor!
Reach for Elbe’s shore

It’s the end, the war has been lost
Keeping them safe ’til the river’s been crossed
Nicht ein schlacht, ein rettungsaktion
Holding their ground ’til the final platoon
“Hurry up, we’re waiting for you”
Men of the 9th, and civilians too
Dispossessed, surrendering to the west

Who’ll survive and who will die? Up to kriegsglück to decide
Those who made it cross, without a loss, have reason to reflect
It is not about Berlin, it is not about the Reich
It’s about the men, who fought for them, what peace can they expect?

It’s the end of the war
Hold the corridor!
Reach for Elbe’s shore

It’s the end, the war has been lost
Keeping them safe ’til the river’s been crossed
Nicht ein schlacht, ein rettungsaktion
Holding their ground ’til the final platoon
Hurry up, we’re waiting for you
Men of the 9th, and civilians too
Dispossessed, surrendering to the west

See the city burn on the other side
Going down in flames as two worlds collide
Who can now look back with a sense of pride?
On the other shore, there’s the end of the war

See the city burn on the other side
Going down in flames as two worlds collide
Who can now look back with a sense of pride?
On the other shore, there’s the end of the war

It’s the end, the war has been lost
Keeping them safe ’til the river’s been crossed
Nicht ein schlacht, ein rettungsaktion
Holding their ground ’til the final platoon
Hurry up, we’re waiting for you
Men of the 9th, and civilians too
Dispossessed, surrendering to the west

See the city burn on the other side
Going down in flames as two worlds collide
Who can now look back with a sense of pride?
On the other shore, there’s the end of the war

See the city burn on the other side
Going down in flames as two worlds collide
Who can now look back with a sense of pride?
On the other shore, there’s the end of the war

See the city burn on the other side
Going down in flames as two worlds collide
Who can now look back with a sense of pride?
On the other shore, there’s the end of the war

See the city burn on the other side
Going down in flames as two worlds collide
Serca z żelaza

Zobacz Rzeszę w płomieniach
Próbuj ocalić Berlin na próżno
To droga przez śmierć i ból
Na drugim brzegu koniec wojny

Kto mógł kiedykolwiek uwierzyć, wydaje się, że nic nie zostało osiągnięte
Wystarczy przejść dzień, przejść całą drogę, fronty się zamykają
W miarę zbliżania się końca 12. armia interweniuje
Otwórz drogę, wyciągnij ludzi, siły są rozłożone

To koniec wojny
Trzymaj korytarz!
Sięgnij do brzegu Łaby

Koniec, wojna przegrana
Zapewnienie im bezpieczeństwa, dopóki nie przekroczymy rzeki
Nicht ein schlacht, ein rettungsaktion
Utrzymują swoją pozycję aż do ostatniego plutonu
„Pośpiesz się, czekamy na Ciebie”
Mężczyźni z 9. i cywile też
Wywłaszczony, poddający się zachodowi

Kto przeżyje, a kto umrze? Do wyboru kriegsglück
Ci, którzy przeszli bez strat, mają powody do refleksji
Nie chodzi o Berlin, nie chodzi o Rzeszę
Chodzi o mężczyzn, którzy dla nich walczyli, jakiego pokoju mogą się spodziewać?

To koniec wojny
Trzymaj korytarz!
Sięgnij do brzegu Łaby

Koniec, wojna przegrana
Zapewnienie im bezpieczeństwa, dopóki nie przekroczymy rzeki
Nicht ein schlacht, ein rettungsaktion
Utrzymują swoją pozycję aż do ostatniego plutonu
Pośpiesz się, czekamy na Ciebie
Mężczyźni z 9. i cywile też
Wywłaszczony, poddający się zachodowi

Zobacz, jak miasto płonie po drugiej stronie
Spadając w płomieniach, gdy zderzają się dwa światy
Kto może teraz spojrzeć wstecz z poczuciem dumy?
Na drugim brzegu koniec wojny

Zobacz, jak miasto płonie po drugiej stronie
Spadając w płomieniach, gdy zderzają się dwa światy
Kto może teraz spojrzeć wstecz z poczuciem dumy?
Na drugim brzegu koniec wojny

Koniec, wojna przegrana
Zapewnienie im bezpieczeństwa, dopóki nie przekroczymy rzeki
Nicht ein schlacht, ein rettungsaktion
Utrzymują swoją pozycję aż do ostatniego plutonu
Pośpiesz się, czekamy na Ciebie
Mężczyźni z 9. i cywile też
Wywłaszczony, poddający się zachodowi

Zobacz, jak miasto płonie po drugiej stronie
Spadając w płomieniach, gdy zderzają się dwa światy
Kto może teraz spojrzeć wstecz z poczuciem dumy?
Na drugim brzegu koniec wojny

Zobacz, jak miasto płonie po drugiej stronie
Spadając w płomieniach, gdy zderzają się dwa światy
Kto może teraz spojrzeć wstecz z poczuciem dumy?
Na drugim brzegu koniec wojny

Zobacz, jak miasto płonie po drugiej stronie
Spadając w płomieniach, gdy zderzają się dwa światy
Kto może teraz spojrzeć wstecz z poczuciem dumy?
Na drugim brzegu koniec wojny

Zobacz, jak miasto płonie po drugiej stronie
Spadając w płomieniach, gdy zderzają się dwa światy


Podobni Teksty