Sabaton – Far from the Fame

Far from the Fame

[Verse 1]
As the great war is over and lost
He’s been wounded in war, he returns with awards
Into battle again far from home
From a far distant land, our Marshal command

[Pre-Chorus]
Home
Siblings sent to their death
His wife paid the ultimate price
Still
As the war rages on
You are our guide

[Chorus]
Far, far from the fame
Far, far away from the fame
But we still remember your name
Karel Janoušek!
We mourn the day that you died
So be our guide, Czechoslovakia’s pride

[Verse 2]
When the war has been fought and been won
Our Marshal returns, to be thrown into jail
Facing torture and years behind bars
When he’s finally back, life in ivory black

[Pre-Chorus]
Home
Siblings sent to their death
His wife paid the ultimate price
Still
As the war rages on
You are our guide

[Chorus]
Far, far from the fame
Far, far away from the fame
But we still remember your name
Karel Janoušek!
We mourn the day that you died
So be our guide, Czechoslovakia’s pride

[Guitar Solo]

[Chorus]
Far, far from the fame
Far, far away from the fame
But we still remember your name
Karel Janoušek!
We mourn the day that you died
So be our guide, Czechoslovakia’s pride

[Chorus]
Far, far from the fame
Far, far away from the fame
But we still remember your name
Karel Janoušek!
We mourn the day that you died
So be our guide, Czechoslovakia’s pride
Daleko od Sławy

[Wiersz 1]
Gdy wielka wojna się skończyła i przegrała
Został ranny na wojnie, wraca z nagrodami
Znowu do bitwy daleko od domu
Z dalekiej krainy, nasz marszałek dowództwo

[Wstępny refren]
Dom
Rodzeństwo wysłane na śmierć
Jego żona zapłaciła najwyższą cenę
Nadal
Gdy wojna szaleje dalej
Jesteś naszym przewodnikiem

[Chór]
Daleko, daleko od sławy
Daleko, daleko od sławy
Ale wciąż pamiętamy Twoje imię
Karel Janousek!
Opłakujemy dzień, w którym umarłeś
Bądź więc naszym przewodnikiem, dumą Czechosłowacji

[Wiersz 2]
Kiedy wojna została stoczona i wygrana
Nasz Marszałek wraca, by zostać wtrąconym do więzienia
W obliczu tortur i lat za kratkami
Kiedy w końcu wróci, życie w kolorze kości słoniowej

[Wstępny refren]
Dom
Rodzeństwo wysłane na śmierć
Jego żona zapłaciła najwyższą cenę
Nadal
Gdy wojna szaleje dalej
Jesteś naszym przewodnikiem

[Chór]
Daleko, daleko od sławy
Daleko, daleko od sławy
Ale wciąż pamiętamy Twoje imię
Karel Janousek!
Opłakujemy dzień, w którym umarłeś
Bądź więc naszym przewodnikiem, dumą Czechosłowacji

[Gitara solo]

[Chór]
Daleko, daleko od sławy
Daleko, daleko od sławy
Ale wciąż pamiętamy Twoje imię
Karel Janousek!
Opłakujemy dzień, w którym umarłeś
Bądź więc naszym przewodnikiem, dumą Czechosłowacji

[Chór]
Daleko, daleko od sławy
Daleko, daleko od sławy
Ale wciąż pamiętamy Twoje imię
Karel Janousek!
Opłakujemy dzień, w którym umarłeś
Bądź więc naszym przewodnikiem, dumą Czechosłowacji


Podobni Teksty