Sabaton – Dreadnought

Dreadnought

A shadow moves across the water in pursuit
It splits the waves, commands the sea and defies the wind
Instilling fear among its prey, feels naught for itself
Ahead the sea lies calm awaiting the storm

Displace the water in its path
Reveal the cannons, align the guns, unleash their wrath

Unopposed under crimson skies
Immortalized, over time their legend will rise
And their foes can't believe their eyes, believe their size, as they fall
And the dreadnoughts dread nothing at all

A hull of steel and all big guns to serve the fleet
Unrivalled firepower riding the waves to war
A devastating blow will send their foes down below
Fearless armada now bombarding their shore

Light up the night when cannons roar
In fear of nothing, they lead the navy into war

Unopposed under crimson skies
Immortalized, over time their legend will rise
And their foes can't believe their eyes, believe their size, as they fall
And the dreadnoughts dread nothing at all

The North Sea has drawn them near
The Fleet of the High Seas approach
A contest of titans commence
These days will dictate their fate
The grand fleet prepares their guns
Unleashed as the dreadnoughts clash at last

Unopposed under crimson skies
Immortalized, over time their legend will rise
And their foes can't believe their eyes, believe their size, as they fall
And the dreadnoughts dread nothing at all
Pancernik

Cień porusza się po wodzie w pogoni
Dzieli fale, rozkazuje morzu i przeciwstawia się wiatrowi
Zaszczepiając strach wśród swojej ofiary, nic dla siebie nie czuje
Na wprost morze leży spokojnie w oczekiwaniu burza

Przesuń (woda na jej ścieżce)
Ujawnij armaty, ustaw działa, uwolnij ich gniew

Bezkonkurencyjny pod szkarłatnym niebem
Unieśmiertelniona, z czasem ich legenda wzrośnie
A ich wrogowie nie mogą uwierzyć własnym oczom, uwierzyć ich rozmiarom, gdy spadają
A pancerniki w ogóle niczego się nie boją

Kadłub ze stali i wszystkie wielkie działa dla floty
Niezrównana siła ognia unosząca się na falach na wojnę
Niszczycielski cios zrzuci wrogów na dół
Nieustraszona armada bombarduje teraz ich brzeg

Rozświetl noc, gdy ryczą armaty
Nie bojąc się niczego, prowadzą marynarkę wojenną na wojnę

Bezkonkurencyjny pod szkarłatnym niebem
Unieśmiertelniona, z czasem ich legenda wzrośnie
A ich wrogowie nie mogą uwierzyć własnym oczom, uwierzyć ich rozmiarom, gdy spadają
A pancerniki w ogóle niczego się nie boją

Przyciągnęło ich Morze Północne
Podejście Floty Pełnomorskiej
Rozpoczyna się konkurs tytanów
Te dni będą dyktować ich los
Wielka flota przygotowuje broń
Uwolniony, gdy w końcu zderzają się drednoty

Bezkonkurencyjny pod szkarłatnym niebem
Unieśmiertelniona, z czasem ich legenda wzrośnie
A ich wrogowie nie mogą uwierzyć własnym oczom, uwierzyć ich rozmiarom, gdy spadają
A pancerniki w ogóle niczego się nie boją


Podobni Teksty