Sabaton – Diary of an Unknown Soldier

Diary Of An Unknown Soldier

I remember the Argonne, 1918.
The sounds of that battle still haunt me to this day.
Machine gun fire from enemy lines.
The sickening sound of a bayonet tearing through human flesh.
The soldier next to me firing his sidearm in desperation.
All these sounds still echo in my mind,
And as conducted by Death himself it all comes together as music.
A rhythm of death
A symphony of war
Pamiętnik Nieznanego Żołnierza

Pamiętam Argonne, 1918.
Odgłosy tej bitwy prześladują mnie do dziś.
Ogień karabinów maszynowych z linii wroga.
Obrzydliwy dźwięk bagnetu przedzierającego się przez ludzkie ciało.
Żołnierz obok mnie strzelał z broni w desperacji.
Wszystkie te dźwięki wciąż odbijają się echem w mojej głowie
I pod dyrekcją samego Death, wszystko to składa się na muzykę.
Rytm śmierci
Symfonia wojny

Piosenka „Dziennik nieznanego żołnierza” z albumu Sabaton – The Last Stand opowiada o ofensywie Meuse-Argonne z 1918 roku. To przemówienie żołnierza, który przywołuje straszne obrazy wojny, nazywając je symfonią wojny. Ta kompozycja jest prologiem do „Zaginionego batalionu”. Do nagrania „Pamiętników żołnierza” Sabaton zaprosił amerykańskiego muzyka Johna Schaffera z grupy Iced Earth, który nagrał przemówienie otwierające.Podobni Teksty