Sabaton – Devil Dogs

Devil Dogs

[Chorus]
Kill, fight, die
That's what a soldier should do
Top of their game, earning their name
They were the Devil dogs
In a war machine
They were the USA marines

[Verse 1]
1918, USA intervene
Until now they were mainly observing
There in the wheat fields and a small piece of land
It's a battle that'll write history

Five times attacked, and then five times repelled
And the sixth time, they managed to break the line
Heart of the corps and a part of the lore
The deadliest weapon on Earth

[Chorus]
Kill, fight, die
That's what a soldier should do
Top of their game, earning their name
They were the Devil dogs
In a war machine
They were the USA marines

[Verse 2]
Dogs lead ahead and attack through the lead
Put to test at the battle of Belleau
Clearing the forest and advance through the trees
It's the end of the war that's in sight

Hill 142, it's a final breakthrough
It's the key to controlling the battlefield
Second to none, a marine and a gun
And the foes run in fear of their name

[Chorus]
Kill, fight, die
That's what a soldier should do
Top of their game, earning their name
They were the Devil dogs
In a war machine
They were the USA marines

[Bridge]
In times they are needed, such times they appear
When a leader has fallen, a hero arise
And inspire the lost into glorious deeds that
Would give them a name that live on to this day
When in times they are needed, such times they appear
When a leader has fallen, a hero arise
And inspire the lost into glorious deeds that
Would give them a name that live on to this day
"Come on, you sons of bitches, do you wanna live forever?"

[Guitar solo]

[Verse 3]
Second to none, a marine and a gun
Raising hell as they're fighting like dogs of war
Heart of the corps and a part of the lore
The deadliest weapon on Earth

[Outro]
Kill, fight, die
That's what a soldier should do
Top of their game, earning their name
They were the devil dogs
In a war machine, they were the USA
And since then, they are the devil dogs of war
And then always are the USA marines
Diabelskie Psy

[Chór]
Zabijaj, walcz, umieraj
Tak powinien robić żołnierz
Najlepsi w swojej grze, zdobywając swoje imię
To były diabelskie psy
W wojennej machinie
Byli to żołnierze piechoty morskiej USA

[Wiersz 1]
1918, interwencja USA
Do tej pory głównie obserwowali
Tam na polach pszenicy i małym kawałku ziemi
To bitwa, która napisze historię

Pięć razy atakowany, a następnie pięciokrotnie odpierany
I za szóstym razem udało im się przełamać linię
Serce korpusu i część wiedzy
Najbardziej śmiercionośna broń na Ziemi

[Chór]
Zabijaj, walcz, umieraj
Tak powinien robić żołnierz
Najlepsi w swojej grze, zdobywając swoje imię
To były diabelskie psy
W wojennej machinie
Byli to żołnierze piechoty morskiej USA

[Wiersz 2]
Psy prowadzą do przodu i atakują przez smycz
Wystawiony na próbę w bitwie pod Belleau
Wyrąbać las i przejść przez drzewa
To koniec wojny, który jest w zasięgu wzroku

Wzgórze 142, to ostateczny przełom
To klucz do kontrolowania pola bitwy
Nie ma sobie równych, marine i pistolet
A wrogowie uciekają ze strachu przed swoim imieniem,

[Chór]
Zabijaj, walcz, umieraj
Tak powinien robić żołnierz
Najlepsi w swojej grze, zdobywając swoje imię
To były diabelskie psy
W wojennej machinie
Byli to żołnierze piechoty morskiej USA

[Most]
W czasach, kiedy są potrzebne, takie czasy się pojawiają
Kiedy przywódca upada, pojawia się bohater
I inspiruj zgubionych do chwalebnych czynów, które
Nada im imię, które żyje do dziś
Kiedy w czasach są potrzebne, takie czasy się pojawiają
Kiedy przywódca upada, pojawia się bohater
I inspiruj zgubionych do chwalebnych czynów, które
Nada im imię, które żyje do dziś
"Chodźcie, sukinsyny, czy chcecie żyć wiecznie?"

[solówka na gitarze]

[Wiersz 3]
Nie ma sobie równych, marine i pistolet
Podnoszą piekło, gdy walczą jak psy wojny
Serce korpusu i część wiedzy
Najbardziej śmiercionośna broń na Ziemi

[Zakończ]
Zabijaj, walcz, umieraj
Tak powinien robić żołnierz
Najlepsi w swojej grze, zdobywając swoje imię
To były diabelskie psy
W machinie wojennej byli USA
I od tego czasu są diabelskimi psami wojny
A potem zawsze są marines USA


Podobni Teksty