Sabaton – Defence of Moscow (Radio Tapok Cover)

Defence of Moscow

[Verse 1]
As the Wehrmacht overrun, Russia 1941
They don't belong, we stand our ground, a million strong
We are ready for their strike, face the army of the reich
A million strong, this is our land, they don't belong

[Pre-Chorus 1]
Hear Marshal Zhukov's, and Stalin's orders
Defend the motherland, Moscow shall not fall!

[Chorus]
Stand and follow command, our blood for the homeland
Heed the motherland's call, and brace for the storm
Moscow will never give in, there is no surrender
Force them into retreat, and into defeat

[Verse 2]
Face the volleys of their guns, for Russia's daughters and her sons
All the brave, who stand against the typhoon wave
From the mountains and the plains, come in thousands on the trains
Day and night, they're rolling in, to join the fight

[Pre-Chorus 2]
From Kazakhstan to Magadan
Call of the motherland, Russia shall prevail!

[Chorus]
Stand and follow command, our blood for the homeland
Heed the motherland's call, and brace for the storm
Moscow will never give in, there is no surrender
Force them into retreat, and into defeat

[Chorus]
Stand and follow command, our blood for the homeland
Heed the motherland's call, and brace for the storm
Moscow will never give in, there is no surrender
Force them into retreat, and into defeat

[Chorus]
Stand and follow command, our blood for the homeland
Heed the motherland's call, and brace for the storm
Moscow will never give in, there is no surrender
Force them into retreat, and into defeat

[Outro]
Stand and follow command, our blood for the homeland!
Obrona Moskwy

[Wiersz 1]
Jako najazd Wehrmachtu, Rosja 1941
Oni nie pasują, stoimy na swoim miejscu, milion silny
Jesteśmy gotowi na ich uderzenie, zmierzymy się z armią Rzeszy
Milion silny, to nasza ziemia, oni nie należą

[Pre-Ref 1]
Posłuchaj rozkazów marszałka Żukowa i Stalinga
Brońmy ojczyzny, Moskwa nie upadnie!

[Chór]
Stań i podążaj za rozkazem, nasza krew za ojczyznę!
Posłuchaj wezwania ojczyzny i przygotuj się na burzę
Moskwa nigdy się nie podda, nie ma kapitulacji
Zmuś ich do odwrotu i porażki

[Wiersz 2]
Staw czoła salwom ich broni, dla córek Rosji i jej synów
Wszyscy odważni, którzy przeciwstawiają się fali tajfunu
Z gór i równin przyjedźcie tysiącami pociągami
Dzień i noc wjeżdżają, by dołączyć do walki

[Pre-Ref 2]
Z Kazachstanu po Magadan
Wezwanie ojczyzny, Rosja zwycięży!

[Chór]
Stań i podążaj za rozkazem, nasza krew za ojczyznę!
Posłuchaj wezwania ojczyzny i przygotuj się na burzę
Moskwa nigdy się nie podda, nie ma kapitulacji
Zmuś ich do odwrotu i porażki

[Chór]
Stań i podążaj za rozkazem, nasza krew za ojczyznę!
Posłuchaj wezwania ojczyzny i przygotuj się na burzę
Moskwa nigdy się nie podda, nie ma kapitulacji
Zmuś ich do odwrotu i porażki

[Chór]
Stań i podążaj za rozkazem, nasza krew za ojczyznę!
Posłuchaj wezwania ojczyzny i przygotuj się na burzę
Moskwa nigdy się nie podda, nie ma kapitulacji
Zmuś ich do odwrotu i porażki

[Zakończ]
Stań i podążaj za rozkazem, nasza krew za ojczyznę!


Podobni Teksty