Sabaton – Camouflage (Stan Ridgway Cover)

Camouflage

I was a P.F.C. on a search patrol,
huntin' Charlie down
It was the jungle wars of '65
My weapon jammed and I got stuck way out all alone
And I could hear the enemy movin' in close outside
Just then I heard a twig snap and I grabbed my empty gun
And I dug in scared while I counted down my fate
And then a big marine, with a pair of friendly eyes
Appeared there at my shoulder and said "Wait."
"If Charlie wants to tangle now he'll
have two to dodge"
I said, "Well, thanks a lot!" I told him my name and
asked him his

And he said "The boys just call me Camouflage"

Woah-oh-oh-oh, Camouflage
Things are never quite the way they seem
Woah-oh-oh-oh, Camouflage
I was awfully glad to see this big Marine

Well, we fought all night, side by side, we took our battle stance
And I wondered how the bullets missed this man
'Cause they seemed to go right through him just as if he wasn't there
And in the mornin' we both took a chance and ran
And it was near the riverbank when the ambush came
And I thought it was the end, and we were had
Then a bullet with my name on it came buzzin' through a bush
And that big Marine, he just swat it with his hand

Just like it was a fly...

Woah-oh-oh-oh, Camouflage
Things are never quite the way they seem
Woah-oh-oh-oh, Camouflage
I was awfully glad to see this big Marine

When he led me outta danger
I saw my camp and waved goodbye
He just winked at me from the jungle and then he was gone
And when I got back to my H.Q., I told 'em
about my night
And the battle I'd spent with a big Marine
named Camouflage
When I said his name, a soldier gulped, and a medic
took my arm
And led me to a green tent on the right
He said "You may be tellin' the truth, boy,
but this here is Camouflage
And he's been right here since he passed away last night
But before he went, he said Semper Fi, and said
his only wish
Was to save a young Marine caught in a mirage

"So here, take his dog tag, son, I know he'd want
you to have it now"

Woah-oh-oh-oh, Camouflage
Things are never quite the way they seem
Woah-oh-oh-oh, Camouflage
I was awfully glad to see this big Marine

Woah-oh-oh-oh, Camouflage
Things are never quite the way they seem
Woah-oh-oh-oh, Camouflage
This was an awfully big marine
Kamuflaż

Byłem PFC na patrolu poszukiwawczym,
polowanie na Charliego
To były wojny w dżungli z '65
Moja broń się zacięła i utknąłem całkiem sam
I słyszałem zbliżającego się wroga na zewnątrz
Właśnie wtedy usłyszałem trzask gałązki i chwyciłem swój pusty pistolet
I grzebałem w przerażeniu, odliczając swój los
A potem duży marine z parą przyjaznych oczu
Pojawił się tam na moim ramieniu i powiedział „Czekaj”.
„Jeśli Charlie chce się teraz zaplątać, to…
mieć dwa do uniknięcia"
Powiedziałem: "Cóż, wielkie dzięki!" Powiedziałem mu moje imię i
zapytał go jego

I powiedział "Chłopcy nazywają mnie kamuflażem"

Woah-oh-oh-oh, kamuflaż
Rzeczy nigdy nie są takie, jakimi się wydają
Woah-oh-oh-oh, kamuflaż
Strasznie się ucieszyłem, widząc tego wielkiego Marine

Cóż, walczyliśmy całą noc ramię w ramię, przyjęliśmy nasze stanowisko bojowe
I zastanawiałem się, jak kule ominęły tego człowieka
Ponieważ wydawało się, że przeszły przez niego, tak jakby go tam nie było
A rano oboje zaryzykowaliśmy i uciekliśmy
I było w pobliżu brzegu rzeki, kiedy nadeszła zasadzka
I myślałem, że to już koniec i mieliśmy
Wtedy kula z moim imieniem przeleciała przez krzak
A ten wielki żołnierz piechoty morskiej po prostu uderzył go ręką

Tak jak to była mucha...

Woah-oh-oh-oh, kamuflaż
Rzeczy nigdy nie są takie, jakimi się wydają
Woah-oh-oh-oh, kamuflaż
Strasznie się ucieszyłem, widząc tego wielkiego Marine

Kiedy wyprowadził mnie z niebezpieczeństwa
Zobaczyłem mój obóz i pomachałem na pożegnanie
Właśnie mrugnął do mnie z dżungli, a potem już go nie było
A kiedy wróciłem do mojej centrali, powiedziałem im
o mojej nocy
I bitwa, którą spędziłem z wielkim marine
o nazwie Kamuflaż
Kiedy wymówiłem jego imię, żołnierz przełknął ślinę i medyk
wziął mnie za ramię
I zaprowadził mnie do zielonego namiotu po prawej
Powiedział: „Możesz mówisz prawdę, chłopcze,
ale to tutaj jest kamuflaż
I jest tutaj, odkąd odszedł zeszłej nocy
Ale zanim poszedł, powiedział Semper Fi i powiedział:
jego jedyne życzenie
Miało ocalić młodego marine złapanego w miraż

"Więc weź jego nieśmiertelnik, synu, wiem, że by chciał
musisz to mieć teraz"

Woah-oh-oh-oh, kamuflaż
Rzeczy nigdy nie są takie, jakimi się wydają
Woah-oh-oh-oh, kamuflaż
Strasznie się ucieszyłem, widząc tego wielkiego Marine

Woah-oh-oh-oh, kamuflaż
Rzeczy nigdy nie są takie, jakimi się wydają
Woah-oh-oh-oh, kamuflaż
To był strasznie duży marine?

„Kamuflaż” to kompozycja napisana przez Stana Ridgwaya. Początkowo była to taka łatwa industrialna muzyka westernowa, której tekst opowiadał historię jednego faceta, który został uratowany podczas strzelaniny. Jednak kiedy Sabaton podjął się tego zadania, kompozycja przekształciła się w heavy power metal. To całkowicie zmieniło atmosferę. Tutaj grupa otworzyła się w inny sposób, odrzuciła swój tradycyjny styl marszowy i spróbowała czegoś nowego.Podobni Teksty