Sabaton – Blood of Bannockburn

Blood of Bannockburn

Now that our time has come to fight
Scotland must unite
We'll make a stand on Stirling ground
To put a challenge to the crown
We are one, we have come
We're here to break and end the occupation
We have our nation's faith in hand
It's time we make our final stand

Rally all the clans
Englishmen advance
Blood of Bannockburn
Point of no return

Join the Scottish revolution
Freedom must be won by blood
Now we call for revolution
Play the pipes and cry out loud

We need a king to rule our land
Bruce is in command
It is the crown that in his sight
And it's the reason we will fight

To attack, send them back
And then we'll see to Bruce's coronation
We are the Scots with pikes in hand
And we will die to claim our land

Rally all the clans
Halted English plans
Charge of Bannockburn
Freedom we shall earn

Join the Scottish revolution
Freedom must be won by blood
Now we call for revolution
Play the pipes and cry out loud

And as the hammer lost it's crown
And a weak heir to succeed it
Play the tunes of victory
Play them higher and higher tonight

Wallace showed the way
Led us to this day
Here at Bannockburn
Freedom we shall earn

Join the Scottish revolution
Freedom must be won by blood
Now we call for revolution
Play the pipes and cry out loud

Join the Scottish revolution
Freedom must be won by blood
Now we call for revolution
Play the pipes and cry out loud
Krew Bannockburn

Teraz, gdy nadszedł nasz czas na walkę
Szkocja musi się zjednoczyć
Staniemy na ziemi Stirling
Aby rzucić wyzwanie koronie
Jesteśmy jednością, przybyliśmy
Jesteśmy tu, by przerwać i zakończyć okupację
Mamy w ręku wiarę naszego narodu
Czas zająć nasze ostatnie stanowisko

Zbierz wszystkie klany
Anglicy awansują
Krew Bannockburn
Punkt bez powrotu

Dołącz do szkockiej rewolucji
Wolność trzeba zdobyć krwią
Teraz wzywamy do rewolucji
Graj na dudach i płacz głośno

Potrzebujemy króla, aby rządził naszą ziemią
Bruce jest w dowództwie
To korona, która w jego oczach
I to jest powód, dla którego będziemy walczyć

Aby zaatakować, odeślij ich
A potem dopilnujemy koronacji Bruce'a
Jesteśmy Szkotami z szczupakami w ręku
A my zginiemy, by przejąć naszą ziemię

Zbierz wszystkie klany
Zatrzymane angielskie plany
Szarża Bannockburn
Wolność, którą zdobędziemy

Dołącz do szkockiej rewolucji
Wolność trzeba zdobyć krwią
Teraz wzywamy do rewolucji
Graj na dudach i płacz głośno

A jak młotek stracił koronę
I słabego spadkobiercy, aby go odnieść
Zagraj w melodie zwycięstwa
Graj w nich coraz wyżej dziś wieczorem

Wallace wskazał drogę
Doprowadził nas do dnia dzisiejszego
Tutaj w Bannockburn
Wolność, którą zdobędziemy

Dołącz do szkockiej rewolucji
Wolność trzeba zdobyć krwią
Teraz wzywamy do rewolucji
Graj na dudach i płacz głośno

Dołącz do szkockiej rewolucji
Wolność trzeba zdobyć krwią
Teraz wzywamy do rewolucji
Graj na dudach i płacz głośno

„Blood of Bannockburn” to trzecia piosenka z albumu „The Last Stand” Sabatona. Kompozycja przykuwa uwagę folklorystycznym stylem. Od samego początku muzyka grana jest na dudach, które są symbolem Szkocji. Tekst piosenki opowiada o rewolucji i zjednoczeniu, które są związane z bitwą pod Bannockburn. Pomimo tego, że temat jest wystarczająco krwawy, muzyka brzmi majestatycznie i jest bardzo rytmiczna.Podobni Teksty