Sabaton – Bismarck

Bismarck

From the mist a shape, a ship is taking form
And the silence of the sea is about to drift into a storm
Sign of power, show of force
Raise the anchor battleship plotting its course

Pride of a nation a beast made of steel
Bismarck in motion king of the ocean

He was made to rule the waves across the seven seas
To lead the warmachine
To rule the waves and lead the Kriegsmarine
The terror of the seas
The Bismarck and the Kriegsmarine

Two thousand men, and fifty thousand tonnes of steel
Set the course for the Atlantic with the allies on their heel
Firepower, firefight
Battlestations, keep the targets steady in sight

Into formation, the hunt has begun
Death and damnation, the fleet is coming

He was made to rule the waves across the seven seas
To lead the warmachine
To rule the waves and lead the Kriegsmarine
The terror of the seas
The Bismarck and the Kriegsmarine

At the bottom of the ocean the depths of the abyss
They are bound by iron and blood
The flagship of the navy the terror of the seas
His guns have gone silent at last

Pride of a nation a beast made of steel
Bismarck in motion king of the ocean

He was made to rule the waves across the seven seas
To lead the warmachine
To rule the waves and lead the Kriegsmarine
The terror of the seas
The Bismarck and the Kriegsmarine

To lead the warmachine
Rule the waves and lead the Kriegsmarine

The terror of the seas
Bismarck and the Kriegsmarine

To lead the warmachine
Rule the waves and lead the Kriegsmarine

The terror of the seas
Bismarck and the Kriegsmarine
Bismarck

Z mgły przybiera kształt statku
A cisza morza zaraz zamieni się w burzę
Znak mocy, pokaz siły
Podnieś pancernik kotwiczny, wytyczając jego kurs

Duma narodu bestia ze stali
Bismarck w ruchu król oceanu

Został stworzony, by rządzić falami na siedmiu morzach
Prowadzić maszynę wojenną
By rządzić falami i prowadzić Kriegsmarine
Terror mórz
Bismarck i Kriegsmarine

Dwa tysiące ludzi i pięćdziesiąt tysięcy ton stali
Wyznacz kurs na Atlantyk z sojusznikami na pięcie
Siła ognia, strzelanina
Battlestations, utrzymuj cele w zasięgu wzroku!

W formację rozpoczęło się polowanie
Śmierć i potępienie, flota nadchodzi

Został stworzony, by rządzić falami na siedmiu morzach
Prowadzić maszynę wojenną
By rządzić falami i prowadzić Kriegsmarine
Terror mórz
Bismarck i Kriegsmarine

Na dnie oceanu głębiny otchłani
Są związani żelazem i krwią
Okręt flagowy marynarki wojennej postrach mórz
Jego pistolety w końcu ucichły

Duma narodu bestia ze stali
Bismarck w ruchu król oceanu

Został stworzony, by rządzić falami na siedmiu morzach
Prowadzić maszynę wojenną
By rządzić falami i prowadzić Kriegsmarine
Terror mórz
Bismarck i Kriegsmarine

Prowadzić maszynę wojenną
Rządź falami i poprowadź Kriegsmarine

Terror mórz
Bismarck i Kriegsmarine

Prowadzić maszynę wojenną
Rządź falami i poprowadź Kriegsmarine

Terror mórz
Bismarck i Kriegsmarine


Podobni Teksty