Sabaton – Attero Dominatus

Attero Dominatus

[Chorus]
Attero Dominatus
Berlin is burning
Denique Interimo
The Reich has fallen

[Verse 1]
We stand at the gates of Berlin
With two and a half million men
There's 6,000 tanks in our ranks
We'll use them as battering rams
Artillery leading the way
A million grenades has been launched
The Nazis must pay for their crimes
The wings of the eagle has been broken

Marshall Zhukov's orders:
Serve me Berlin on a plate
Disregard the losses
The city is ours to take

[Chorus]
Attero Dominatus
Berlin is burning
Denique Interimo
The Reich has fallen

[Verse 2]
The price of a war must be paid
Millions of lives has been lost
The price must be paid by the men
That started the war in the thirties
The spring of the year '45
The year when the Nazis will fall
We're inside the gates of Berlin
The beak of the Eagle is broken

Comrade Stalin's orders:
Serve me his head on a plate
Disregard the losses
The Eagles' land is ours to take

[Chorus]
Attero Dominatus
Berlin is burning
Denique Interimo
The Reich has fallen

[Guitar Solo]

March!
Fight!
Die!
In Berlin!

March!
Fight!
Conquer
Berlin!

[Chorus]
Attero Dominatus
Berlin is burning
Denique Interimo
The Reich has fallen

Attero Dominatus
Berlin is burning
Denique Interimo
The Reich has fallen

Attero
Attero Dominatus

[Chór]
Attero Dominatus
Berlin płonie
Denique Interimo
Rzesza upadła

[Wiersz 1]
Stoimy u bram Berlina
Z dwoma i pół milionami mężczyzn
W naszych szeregach jest 6000 czołgów
Użyjemy ich jako taranów
Artyleria na czele
Wystrzelono milion granatów
Naziści muszą zapłacić za swoje zbrodnie
Skrzydła orła zostały złamane

Rozkazy marszałka Żukowa:
Podaj mi Berlin na talerzu
Zignoruj straty
Miasto należy do nas

[Chór]
Attero Dominatus
Berlin płonie
Denique Interimo
Rzesza upadła

[Wiersz 2]
Cena wojny musi zostać zapłacona
Miliony istnień zostały utracone
Cena musi zostać zapłacona przez mężczyzn
To rozpoczęło wojnę w latach trzydziestych
Wiosna roku '45
Rok, w którym upadną naziści
Jesteśmy za bramami Berlina
Dziób Orła jest złamany

Towarzysz Stalings rozkazuje:
Podaj mi jego głowę na talerzu
Zignoruj straty
Ziemia Orłów należy do nas

[Chór]
Attero Dominatus
Berlin płonie
Denique Interimo
Rzesza upadła

[Gitara solo]

Marsz!
Bić się!
Umierać!
W Berlinie!

Marsz!
Bić się!
Podbić
Berlin!

[Chór]
Attero Dominatus
Berlin płonie
Denique Interimo
Rzesza upadła

Attero Dominatus
Berlin płonie
Denique Interimo
Rzesza upadła

Attero


Podobni Teksty