Sabaton – Afraid To Shoot Strangers (Iron Maiden Cover)

Afraid To Shoot Strangers

Lying awake at night I wipe the sweat from my brow
But it's not the fear 'cos I'd rather go now
Trying to visualize the horrors that will lay ahead
The desert sand mound a burial ground

When it comes to the time
Are we partners in crime?
When it comes to the time
We'll be ready to die

God let us go now and finish what's to be done
Thy Kingdom Come
Thy shall be done
On Earth

Trying to justify to ourselves the reasons to go
Should we live and let live
Forget or forgive

But how can we let them go on this way?
The reign of terror, corruption must end
And we know, deep down there's no other way
No trust, no reasoning, no more to say

Afraid to shoot strangers
Afraid to shoot strangers

Afraid... Afraid to shoot strangers
Afraid... Afraid to shoot strangers
Afraid... Afraid to shoot strangers
Afraid... Afraid to shoot strangers
Afraid... Afraid to shoot strangers
Afraid... Afraid to shoot strangers
Afraid... Afraid to shoot strangers
Afraid...

Afraid to shoot strangers
Afraid to shoot strangers
Afraid to shoot strangers
Afraid to shoot strangers
Boi się strzelać do obcych

Leżąc bezsennie w nocy ocieram pot z czoła
Ale to nie strach, bo wolę teraz iść
Próbując wyobrazić sobie okropności, które nas czekają
Pustynny kopiec piasku, cmentarzysko

Jeśli chodzi o czas
Czy jesteśmy partnerami w zbrodni?
Jeśli chodzi o czas
Będziemy gotowi na śmierć

Boże pozwól nam teraz iść i dokończyć to, co ma być zrobione
Przyjdź Królestwo Twoje
Twoje niech się stanie!
Na ziemi

Próbując uzasadnić sobie powody, dla których warto odejść
Czy powinniśmy żyć i pozwolić żyć?
Zapomnij lub wybacz

Ale jak możemy pozwolić im iść tą drogą?
Panowanie terroru, korupcja musi się skończyć
I wiemy, że w głębi duszy nie ma innej drogi
Brak zaufania, brak rozumowania, nic więcej do powiedzenia

Boisz się strzelać do obcych
Boisz się strzelać do obcych

Boję się... Boję się strzelać do obcych
Boję się... Boję się strzelać do obcych
Boję się... Boję się strzelać do obcych
Boję się... Boję się strzelać do obcych
Boję się... Boję się strzelać do obcych
Boję się... Boję się strzelać do obcych
Boję się... Boję się strzelać do obcych
Przestraszony...

Boisz się strzelać do obcych
Boisz się strzelać do obcych
Boisz się strzelać do obcych
Boisz się strzelać do obcych

Dzięki mieszaniu stylów „Afraid To Shoot Strangers” okazał się jeden z najciekawszych utworów na albumie „The Last Stand”, ponieważ bardzo różni się od innych utworów. Iron Maiden to także bardzo popularny zespół heavy metalowy, ale nawet dla niego podobny skład nie jest osobliwy. Dlatego w wykonaniu Sabatona zyskał nowe kolory. Długie ubytki melodyczne i pewna gotycka atmosfera podkreślają złożony moralny wybór lirycznego charakteru utworu.Podobni Teksty