Sabaton – A Ghost In The Trenches

A Ghost In The Trenches

[Intro]
Move between the lines, a soldier breaking the confines

[Verse 1]
A force deployed from overseas
A war in foreign land await the eager recruits
And in their midst, among the men
A soldier with a different past return to his roots

[Pre-Chorus]
Into battle, the gas has them pinned
Then this soldier invoke the spirits of the wind

[Chorus]
Under fire, a ghost that roams the battlefield
Move between the lines, a soldier breaking the confines
Just another man and rifle, a marksman and a scout revealed
Makes his way from trench to trench alone, moving undetected

[Verse 2]
And on the fields of Passchendaele
A guiding light for reinforcements finding their way
And in the Battle of the Scarpe
Bring ammo over no man's land and fire away

[Pre-Chorus]
In the battle, the gas had them pinned
Pegahmagabow invoked the spirits of the wind

[Chorus]
Under fire, a ghost that roams the battlefield
Move between the lines, a soldier breaking the confines
Just another man and rifle, a marksman and a scout revealed
Makes his way from trench to trench alone, moving undetected

[Guitar solo]

[Chorus]
Under fire, a ghost that
Under fire, a ghost that roams the battlefield
Move between the lines, a soldier breaking the confines
Just another man and rifle, a marksman and a scout revealed
Makes his way from trench to trench alone, moving undetected

[Outro]
Francis stayed and fought throughout the war
Made his way until the end alive
Duch w okopach

[Wstęp]
Poruszaj się między liniami, żołnierz przełamujący ograniczenia

[Wiersz 1]
Siła wysłana zza oceanu
Na chętnych rekrutów czeka wojna na obcej ziemi
A pośród nich, wśród ludzi
Żołnierz z inną przeszłością wraca do swoich korzeni

[Wstępny refren]
Do bitwy przyszpilił ich gaz
Wtedy ten żołnierz przywoła duchy wiatru!

[Chór]
Pod ostrzałem duch, który wędruje po polu bitwy
Poruszaj się między liniami, żołnierz przełamujący ograniczenia
Po prostu kolejny człowiek i karabin, ujawnił się strzelec wyborowy i zwiadowca
Przedziera się samotnie od okopu do okopu, poruszając się niepostrzeżenie

[Wiersz 2]
A na polach Passchendaele
Światło przewodnie dla odnajdujących się posiłków
A w bitwie nad Scarpe
Przynieś amunicję nad ziemią niczyją i odrzuć ogień

[Wstępny refren]
W bitwie przyszpilił ich gaz
Pegahmagabow przywołał duchy wiatru

[Chór]
Pod ostrzałem duch, który wędruje po polu bitwy
Poruszaj się między liniami, żołnierz przełamujący ograniczenia
Po prostu kolejny człowiek i karabin, ujawnił się strzelec wyborowy i zwiadowca
Przedziera się samotnie od okopu do okopu, poruszając się niepostrzeżenie

[solówka na gitarze]

[Chór]
Pod ostrzałem duch, który…
Pod ostrzałem duch, który wędruje po polu bitwy
Poruszaj się między liniami, żołnierz przełamujący ograniczenia
Po prostu kolejny człowiek i karabin, ujawnił się strzelec wyborowy i zwiadowca
Przedziera się samotnie od okopu do okopu, poruszając się niepostrzeżenie

[Zakończ]
Franciszek został i walczył przez całą wojnę
Doszedł do końca żywy


Podobni Teksty