Sabaton – 82nd All The Way

82nd All The Way

[Verse 1]
The draft of 1917, a man from Tennessee
Overseas to the trenches he went, from the land of the free
Into war he brought two things along, a rifle and his faith
Joined the ranks as a private, assigned to 338th

[Pre-Chorus]
There on that day
Alvin York entered the fray
Saving the day
82nd all the way

[Chorus]
Into the fires of hell, the Argonne, a hero to be
Entered the war from over the sea
Intervene, 1918, all the way from Tennessee
Hill 223

[Verse 2]
When his faith has been put to the test, the call to arms he heeds
On the 8th of October he went, made a sergeant for his deeds
Fearless, leading the raid of the war, machine gun on the hill
Charge the enemy taking the prisoners by power of his will

[Pre-Chorus]
There on that day
Sergeant York entered the fray
Saving the day
82nd all the way

[Chorus]
Into the fires of hell, the Argonne, a hero to be
Entered the war from over the sea
Intervene, 1918, all the way from Tennessee
Hill 223

[Bridge]
What Sergeant York achieved that day
Would echo to the U.S.A
It's 82nd all the way
Death from above, what they now say
What Sergeant York achieved that day
Echoes from France to the U.S.A
It's 82nd all the way
Death from above, what they now say

[Guitar solo]

[Outro]
Into the fires of hell, the Argonne, a hero to be
Entered the war from over the sea
Intervene, 1918, all the way from Tennessee
Hill 223
Hell, the Argonne, a hero to be
Entered the war from over the sea
Intervene, 1918, all the way from Tennessee
Hill 223
82. przez całą drogę

[Wiersz 1]
Projekt z 1917 roku, mężczyzna z Tennessee
Udał się za granicę do okopów, z krainy wolnych
Na wojnę przywiózł ze sobą dwie rzeczy, karabin i swoją wiarę
Wstąpił w szeregi jako szeregowiec, przydzielony do 338.

[Wstępny refren]
Tam tego dnia
Alvin York wkroczył do walki
Ratowanie dnia
82. całą drogę

[Chór]
W ognie piekielne, Argonne, bohater, który ma być
Wszedł do wojny zza morza
Intervene, 1918, aż z Tennessee
Wzgórze 223

[Wiersz 2]
Gdy jego wiara zostanie wystawiona na próbę, posłucha wezwania do broni”.
8 października wyjechał, został sierżantem za swoje czyny
Nieustraszony, prowadzący najazd wojenny, karabin maszynowy na wzgórzu
Zaatakuj wroga, biorąc jeńców siłą swojej woli

[Wstępny refren]
Tam tego dnia
Sierżant York włączył się do walki
Ratowanie dnia
82. całą drogę

[Chór]
W ognie piekielne, Argonne, bohater, który ma być
Wszedł do wojny zza morza
Intervene, 1918, aż z Tennessee
Wzgórze 223

[Most]
Co osiągnął sierżant York tego dnia
Odbiłoby się echem w USA
To już 82. cały czas
Śmierć z góry, co teraz mówią
Co osiągnął sierżant York tego dnia
Echa z Francji do USA
To już 82. cały czas
Śmierć z góry, co teraz mówią

[solówka na gitarze]

[Zakończ]
W ognie piekielne, Argonne, bohater, który ma być
Wszedł do wojny zza morza
Intervene, 1918, aż z Tennessee
Wzgórze 223
Piekło, Argonne, bohater, który ma być
Wszedł do wojny zza morza
Intervene, 1918, aż z Tennessee
Wzgórze 223


Podobni Teksty