Sabaton – 7734

7734

[Verse 1]
The dawn of time breaks
See the sun rise to the sky
The wheel of time begins to turn

But then we heard it
A divine voice out of nowhere
Spoke to our hearts and showed the way

Almighty lord we have come to your hall
Do glatem live, creator of all
Open your heart and you will find a way
Paradise calling and enter you may

[Chorus]
Falling down
Now your soul returns to paradise
Falling down
7734

[Verse 2]
The wheel kept turning, ages came
Time passed us by
We lived in perfect harmony
But then it happened
Our ranks decreased rapidly
But now its time for our return

Once we were numerous
But that's long ago
We are no longer 7734
We last 2 united and 2 became 1
111 they perished in flames

[Chorus]
Falling down
Now your soul returns to paradise
Falling down
7734

[Bridge]
Almighty lord we have come to your hall
Do glatem live, creator of all
Open your heart and you will find a way
Paradise calling and enter you may

[Outro]
Falling down
Now your soul returns to paradise
Falling down
7734
Falling down
Now your soul returns to paradise
Falling down
7734
7734

[Wiersz 1]
Nadchodzi świt czasu
Zobacz słońce wschodzące do nieba
Koło czasu zaczyna się obracać

Ale potem to usłyszeliśmy
Boski głos znikąd
Przemawiał do naszych serc i wskazywał drogę

Wszechmogący Panie przybyliśmy do Twojej sali
Czy glatem na żywo, twórca wszystkiego
Otwórz swoje serce, a znajdziesz sposób
Raj wzywa i wejdziesz może

[Chór]
Spadanie w dół
Teraz twoja dusza wraca do raju
Spadanie w dół
7734

[Wiersz 2]
Koło kręciło się dalej, nadeszły wieki
Czas nas minął
Żyliśmy w idealnej harmonii
Ale potem to się stało
Nasze szeregi szybko się zmniejszyły
Ale teraz czas na nasz powrót

Kiedyś byliśmy liczni
Ale to było dawno temu
Nie jesteśmy już 7734
Ostatnie 2 zjednoczyliśmy się, a 2 stało się 1
111 zginęli w płomieniach

[Chór]
Spadanie w dół
Teraz twoja dusza wraca do raju
Spadanie w dół
7734

[Most]
Wszechmogący Panie przybyliśmy do Twojej sali
Czy glatem na żywo, twórca wszystkiego
Otwórz swoje serce, a znajdziesz sposób
Raj wzywa i wejdziesz może

[Zakończ]
Spadanie w dół
Teraz twoja dusza wraca do raju
Spadanie w dół
7734
Spadanie w dół
Teraz twoja dusza wraca do raju
Spadanie w dół
7734


Podobni Teksty