Red – The War We Made

The War We Made

[Verse 1]
You're a voice when the light is gone
Never know who's side it's on
Think you're gonna see someone
But you are the only one

[Refrain]
Am I alone? Am I alright?
Am I insane? Am I alive?
What does it take to stop waging war with

[Pre-Chorus]
All I thought I wanted
All I thought I needed?

[Chorus]
Waking up from myself
To a life outside this hell
No more lies, no more pain
You can fight the war we made

[Post-Chorus]
The war we made

[Verse 2]
You thought the worst was done
But it's there when the morning comes
You lie awake under the weight and the fear
Just let it go, it isn't real

[Pre-Chorus]
All I thought I wanted
All I thought I needed

[Chorus]
Waking up from myself
To a life outside this hell
No more lies, no more pain
You can fight the war we made

[Post-Chorus]
The war we made
The war we made
The war we made
The war we made

[Verse 3]
You're a voice when the light is gone
Never know who's side it's on
Think you're gonna see someone
But you're still the only one

[Bridge]
Am I alone? Am I alright?
Am I insane? Am I alive?
What does it take to stop waging war with?
Am I alone? Am I alright?
Am I insane? Am I alive?
What does it take to?
What does it take to?

[Chorus]
Waking up from myself
To a life outside this hell
No more lies, no more pain
You can fight the war we made

[Post-Chorus]
The war we made
The war we made
The war we made
The war we made
Wojna, którą wywołaliśmy

[Wiersz 1]
Jesteś głosem, gdy zniknęło światło
Nigdy nie wiadomo, po której stronie jest
Myślisz, że kogoś zobaczysz
Ale jesteś jedyny

[Refren]
Czy jestem sam? Wszystko w porządku?
Czy jestem obłąkany? Czy żyję?
Co jest potrzebne, aby przestać prowadzić wojnę?

[Wstępny refren]
Wszystko, o czym myślałem, że chcę
Wszystko, o czym myślałem, że potrzebuję?

[Chór]
Budząc się od siebie
Do życia poza tym piekłem
Nigdy więcej kłamstw, nigdy więcej bólu
Możesz walczyć w wojnie, którą wywołaliśmy

[Po refrenie]
Wojna, którą wywołaliśmy

[Wiersz 2]
Myślałeś, że najgorsze zostało zrobione
Ale jest tam, gdy nadchodzi poranek
Leżysz rozbudzona pod ciężarem i strachem
Po prostu pozwól temu odejść, to nie jest prawdziwe

[Wstępny refren]
Wszystko, o czym myślałem, że chcę
Wszystko, o czym myślałem, że potrzebuję

[Chór]
Budząc się od siebie
Do życia poza tym piekłem
Nigdy więcej kłamstw, nigdy więcej bólu
Możesz walczyć w wojnie, którą wywołaliśmy

[Po refrenie]
Wojna, którą zrobiliśmy
Wojna, którą zrobiliśmy
Wojna, którą zrobiliśmy
Wojna, którą wywołaliśmy

[Wiersz 3]
Jesteś głosem, gdy zniknęło światło
Nigdy nie wiadomo, po której stronie jest
Myślisz, że kogoś zobaczysz
Ale nadal jesteś jedyny

[Most]
Czy jestem sam? Wszystko w porządku?
Czy jestem obłąkany? Czy żyję?
Co jest potrzebne, aby przestać prowadzić wojnę?
Czy jestem sam? Wszystko w porządku?
Czy jestem obłąkany? Czy żyję?
Do czego to prowadzi?
Do czego to prowadzi?

[Chór]
Budząc się od siebie
Do życia poza tym piekłem
Nigdy więcej kłamstw, nigdy więcej bólu
Możesz walczyć w wojnie, którą wywołaliśmy

[Po refrenie]
Wojna, którą zrobiliśmy
Wojna, którą wywołaliśmy
Wojna, którą zrobiliśmy
Wojna, którą wywołaliśmy


Podobni Teksty