Powerwolf – We Drink Your Blood

We Drink Your Blood

Oh mother God we hold the sword in holy times
We are the war, we never see the light
The order call, we all will take more human wine
And we toast to the night

We fold our hands, we keep the bible in our minds
Oh father God, we are the hordes of Cain
And though you run we will take you and we find
Any type, any vein

We drink your blood
When the midnight sky is red
We drink your blood
And we call the sanguine saints
We drink your blood
When the midnight sky is red
We drink your blood
And we open your veins

Oh father lord, we are the demons of the wild
When all we pray, stand the fight as one
We tame the storm, we are the martyrs in the light
Take your soul when you run
We are the dark, we are the saints of blood at night
We hear the call, when the moon shines red
We grab your body, in morning all we are
Satisfied when you are dead

We drink your blood
When the midnight sky is red
We drink your blood
And we call the sanguine saints
We drink your blood
When the midnight sky is red
We drink your blood
And we open your veins

We drink, we drink, we drink your blood
Kyrie eleison
We drink, we drink, we drink your blood
Kyrie eleison

We drink your blood
When the midnight sky is red
We drink your blood
And we call the sanguine saints
We drink your blood
When the midnight sky is red
We drink your blood
And we open your veins
We drink your blood
Pijemy Twoją Krew

O matko Boże, trzymamy miecz w świętych czasach
Jesteśmy wojną, nigdy nie widzimy światła
Wezwanie do zamówienia, wszyscy weźmiemy więcej ludzkiego wina
I wznosimy toast za noc

Składamy ręce, trzymamy Biblię w pamięci
O ojcze Boże, jesteśmy hordami Kaina
I choć biegniesz, zabierzemy Cię i znajdziemy
Dowolny typ, dowolna żyła

Pijemy twoją krew
Kiedy niebo o północy jest czerwone
Pijemy twoją krew
I nazywamy sangwinicznych świętych
Pijemy twoją krew
Kiedy niebo o północy jest czerwone
Pijemy twoją krew
I otwieramy Twoje żyły

Ojcze panie, jesteśmy demonami dziczy
Kiedy wszyscy się modlimy, stańcie do walki jako jedność
Oswajamy burzę, jesteśmy męczennikami w świetle
Zabierz swoją duszę, kiedy uciekasz
Jesteśmy ciemnością, jesteśmy świętymi krwi w nocy
Słyszymy wołanie, gdy księżyc świeci na czerwono
Łapiemy twoje ciało, rano wszyscy jesteśmy
Zadowolony, gdy nie żyjesz

Pijemy twoją krew
Kiedy niebo o północy jest czerwone
Pijemy twoją krew
I nazywamy sangwinicznych świętych
Pijemy twoją krew
Kiedy niebo o północy jest czerwone
Pijemy twoją krew
I otwieramy Twoje żyły

Pijemy, pijemy, pijemy Twoją krew
Kyrie eleison
Pijemy, pijemy, pijemy Twoją krew
Kyrie eleison

Pijemy twoją krew
Kiedy niebo o północy jest czerwone
Pijemy twoją krew
I nazywamy sangwinicznych świętych
Pijemy twoją krew
Kiedy niebo o północy jest czerwone
Pijemy twoją krew
I otwieramy Twoje żyły
Pijemy twoją krew


Podobni Teksty