Powerwolf – Testament In Black

Testament in black

Can't find the testament
Can't find the testament
Can't find the testament in black

Can't find the testament
Can't find the testament
Can't find the testament in black

We came to kill
We follow the night
We bring the call of the dark

Against your will
The army of Christ
Has taken over the arch

And in the sacristy
They speak your destiny
And on the war they embark

The curse of the omen that carries my name
The burden embraced in my heart

Religion is more than all fortune and fame
And never we wait for the part

Can't find the testament
Can't find the testament
Can't find the testament in black (Black!)

Can't find the testament
Can't find the testament
Can't find the testament in black

Unholy night
The crossroad to hell
No final mass, no repent

Out of control
Damnation you tell
Enwind the blood on your hands

They hear the terror screams
And break the seven seals
And in the war they will stand

The lawyers of Christ and the right to defend
The father, the priest and the God

The cardinal pulse of the call of the end
The storm of the dark has begun

Can you read the testament?
Can you read the testament?
Look in my eyes

Can you read the testament?
Can you read the testament?
Look in my eyes

Oh, testament, testament in black
Oh, testament, testament in black
Testament, testament in black
Testament w kolorze czarnym

Nie mogę znaleźć testamentu
Nie mogę znaleźć testamentu
Nie mogę znaleźć czarnego testamentu

Nie mogę znaleźć testamentu
Nie mogę znaleźć testamentu
Nie mogę znaleźć czarnego testamentu

Przyszliśmy zabić
Podążamy za nocą
Przynosimy zew ciemności

Wbrew twojej woli
Armia Chrystusa
Przejął łuk

A w zakrystii
Mówią o twoim przeznaczeniu
A na wojnę wyruszają

Klątwa wróżby, która niesie moje imię
Obciążenie ogarnięte w moim sercu

Religia to coś więcej niż wszelka fortuna i sława
I nigdy nie czekamy na część

Nie mogę znaleźć testamentu
Nie mogę znaleźć testamentu
Nie mogę znaleźć testamentu w kolorze czarnym (czarnym!)

Nie mogę znaleźć testamentu
Nie mogę znaleźć testamentu
Nie mogę znaleźć czarnego testamentu

Nieświęta noc
Rozdroże do piekła
Bez końcowej mszy, bez skruchy

Poza kontrolą
Mówisz potępienie
Owiń krew na swoich rękach

Słyszą krzyki terroru
I złam siedem pieczęci
I na wojnie przetrwają

Prawnicy Chrystusa i prawo do obrony
Ojciec, kapłan i Bóg

Kardynalny puls wezwania końca
Rozpoczęła się burza ciemności

Czy możesz przeczytać testament?
Czy możesz przeczytać testament?
Spójrz mi w oczy

Czy możesz przeczytać testament?
Czy możesz przeczytać testament?
Spójrz mi w oczy

Och, testament, testament w czerni
Och, testament, testament w czerni
Testament, testament w kolorze czarnym


Podobni Teksty