Poppy – Stagger

Stagger

[Verse 1]
A crisis without a cause
Faith put in a false God
A misstep of emoting
I'm trying to get to where I'm going
A new way to call it off
You leaned in when I told you to stop
My heart is now imploding
I'm trying to get to where I'm going

[Chorus]
Stagger on through life backwards
You stagger on through life backwards
Backwards, backwards

[Verse 2]
You're quite the oppositionist
So your habits you're not trying to quit
Out of fear and loathing
I'm just trying to get to where I'm going
You see that mountain is just a cliff
And I can't talk you down from it
The road home is eroding
And I'm just trying to get to where I'm going

[Chorus]
Stagger on through life backwards
You stagger on through life backwards
Backwards, backwards

[Chorus]
Stagger on through life backwards
You stagger on through life backwards
Backwards, backwards, backwards
Chwiać się na nogach

[Wiersz 1]
Kryzys bez przyczyny
Wiara w fałszywego Boga
Błędny krok emocji
Staram się dostać dokąd idę
Nowy sposób, aby to nazwać off
Pochyliłeś się, kiedy kazałem ci przestać
Moje serce teraz imploduje
Próbuję dostać się tam, gdzie idę

[Chór]
Zataczaj się przez życie do tyłu
Zataczasz się przez życie do tyłu
Do tyłu, do tyłu

[Wiersz 2]
Jesteś całkiem opozycjonistą
Więc twoje nawyki, z których nie próbujesz zrezygnować
Ze strachu i wstrętu
Po prostu próbuję dostać się tam, gdzie idę
Widzisz, że góra to tylko klif?
I nie mogę cię z tego zniechęcić
Droga do domu ulega erozji
I po prostu próbuję dostać się tam, dokąd zmierzam

[Chór]
Zataczaj się przez życie do tyłu
Zataczasz się przez życie do tyłu
Do tyłu, do tyłu

[Chór]
Zataczaj się przez życie do tyłu
Zataczasz się przez życie do tyłu
Do tyłu, do tyłu, do tyłu


Podobni Teksty