Poppy – In a Minute

In a Minute

[Chorus]
I'll make up my face in a minute
I'll reform this state in a minute
Cash my check, got paid, yeah, I did it
I haven't done my nails in a minute
I'll make up my face in a minute
I'll reform this state in a minute
Cash my check, got paid, yeah, I did it
I haven't done my nails in a minute

[Verse 1]
I am busy and important
I am busy and important
You wanna bill me for it
My love, that's up to you
Are you feeling like I'm feeling?
Are you feeling like I'm feeling?
I used to be free wheeling
Now I got work to do, yeah

[Chorus]
I'll make up my face in a minute
I'll reform this state in a minute
Cash my check, got paid, yeah, I did it
I haven't done my nails in a minute
I'll make up my face in a minute
I'll reform this state in a minute
Cash my check, got paid, yeah, I did it
I haven't done my nails in a minute

[Verse 2]
Easy to say that you thought it
Easy to say that you thought it
But I'm the one who said it
Give up your second guessing
I can't wrap my head around it
I can't wrap my head around it
I'll get around to do it
I've got some plans tonight, but

[Chorus]
I'll make up my face in a minute
I'll reform this state in a minute
Cash my check, got paid, yeah, I did it
I haven't done my nails in a minute

[Interlude]
I haven't done my, done my, nails in a minute
Minute, minute
I haven't done my nails in a minute
Cash my check, got, my check, got, check
Got, my check, got paid, yeah, I did it, d-d-d-d-did it
I haven't done my, done my, nails in a minute
Minute, minute

[Chorus]
I'll make up my face in a minute
I'll reform this state in a minute
Cash my check, got paid, yeah, I did it
I haven't done my nails in a minute
I'll make up my face in a minute
I'll reform this state in a minute
Cash my check, got paid, yeah, I did it
I haven't done my nails in a minute
I'll make up my face in a minute
I'll reform this state in a minute
Cash my check, got paid, yeah, I did it
I haven't done my nails in a minute
W minutę

[Chór]
Wymaluję twarz za minutę
Zreformuję ten stan za minutę
Zrealizuj czek, dostałem zapłatę, tak, zrobiłem to
nie zrobiłam paznokci od minuty
Wymaluję twarz za minutę
Zreformuję ten stan za minutę
Zrealizuj czek, dostałem zapłatę, tak, zrobiłem to
od minuty nie robiłam paznokci

[Wiersz 1]
jestem zajęty i ważny
jestem zajęty i ważny
Chcesz mnie za to obciążyć
Kochanie, to zależy od ciebie
Czy czujesz się tak, jak ja się czuję?
Czy czujesz się tak, jak ja się czuję?
Kiedyś jeździłem na luzie
Teraz mam pracę do zrobienia, tak

[Chór]
Wymaluję twarz za minutę
Zreformuję ten stan za minutę
Zrealizuj czek, dostałem zapłatę, tak, zrobiłem to
od minuty nie robiłam paznokci
Wymaluję twarz za minutę
Zreformuję ten stan za minutę
Zrealizuj czek, dostałem zapłatę, tak, zrobiłem to
od minuty nie robiłam paznokci

[Wiersz 2]
Łatwo powiedzieć, że tak myślałeś
Łatwo powiedzieć, że tak myślałeś
Ale to ja to powiedziałem
Porzuć drugie zgadywanie
Nie mogę tego objąć głową
Nie mogę tego objąć głową
Pojadę, żeby to zrobić
Mam kilka planów na dzisiejszy wieczór, ale

[Chór]
Wymaluję twarz za minutę
Zreformuję ten stan za minutę
Zrealizuj czek, dostałem zapłatę, tak, zrobiłem to
od minuty nie robiłam paznokci

[Interludium]
Nie zrobiłam swoich paznokci w minutę
Minuta, minuta
nie zrobiłam paznokci od minuty
Spienięż mój czek, mam, mój czek, mam, czek
Dostałem, mój czek, zapłacono, tak, zrobiłem to
Nie zrobiłam swoich paznokci w minutę
Minuta, minuta

[Chór]
Wymaluję twarz za minutę
Zreformuję ten stan za minutę
Zrealizuj czek, dostałem zapłatę, tak, zrobiłem to
nie zrobiłam paznokci od minuty
Wymaluję twarz za minutę
Zreformuję ten stan za minutę
Zrealizuj czek, dostałem zapłatę, tak, zrobiłem to
nie zrobiłam paznokci od minuty
Wymaluję twarz za minutę
Zreformuję ten stan za minutę
Zrealizuj czek, dostałem zapłatę, tak, zrobiłem to
od minuty nie robiłam paznokci


Podobni Teksty