Poppy – Hysteria

Hysteria

[Verse 1]
I can't say I'm in control of my moods
You light me up like a short fuse
Little girl with somethin' to prove
Must be what I like about you

[Chorus]
La, la, la, la, la, la, la, la, la, ah
La, la, la, la, la, la, la, la, la, ah
Can't contain my emotions
There's no box big enough to hold them
I try my best at rationalization
But there's no title for classification

[Post-Chorus]
I didn't mean to scare ya
It's just my hysteria
I didn't mean to do you no harm
Didn't mean to hit you so hard

[Verse 2]
It's like a wave when it comes over me
The chemicals rage in my body
I bite my cheeks 'cause I don't want to talk
It's hard enough just to live with my thoughts

[Chorus]
La, la, la, la, la, la, la, la, la, ah
La, la, la, la, la, la, la, la, la, ah
Can't contain my emotions
There's no box big enough to hold them
I try my best at rationalization
But there's no title for classification

[Post-Chorus]
I didn't mean to scare ya
It's just my hysteria
Didn't mean to do you no harm
Didn't mean to hit you so hard, so hard

[Outro]
Ah, hysteria
Ah, hysteria
Ah, hysteria
Ah, hysteria
Hysteria
Hysteria
Hysteria
Histeria

[Wiersz 1]
Nie mogę powiedzieć, że kontroluję swoje nastroje
Podpalasz mnie jak krótki lont
Mała dziewczynka z czymś do udowodnienia
To musi być to, co w tobie lubię

[Chór]
La, la, la, la, la, la, la, la, la, ah
La, la, la, la, la, la, la, la, la, ah
Nie mogę powstrzymać moich emocji
Nie ma wystarczająco dużego pudełka, aby je pomieścić
Robię co w mojej mocy w racjonalizacji
Ale nie ma tytułu do klasyfikacji

[Po refrenie]
Nie chciałem cię przestraszyć
To tylko moja histeria
Nie chciałem ci zrobić nic złego
Nie chciałem cię tak mocno uderzyć

[Wiersz 2]
To jak fala, kiedy mnie ogarnia
Chemikalia szaleją w moim ciele
Gryzę się w policzki, bo nie chcę rozmawiać
Wystarczająco ciężko jest żyć z moimi myślami

[Chór]
La, la, la, la, la, la, la, la, la, ah
La, la, la, la, la, la, la, la, la, ah
Nie mogę powstrzymać moich emocji
Nie ma wystarczająco dużego pudełka, aby je pomieścić
Robię co w mojej mocy w racjonalizacji
Ale nie ma tytułu do klasyfikacji

[Po refrenie]
Nie chciałem cię przestraszyć
To tylko moja histeria
Nie chciałem ci zrobić nic złego
Nie chciałem cię uderzyć tak mocno, tak mocno

[Zakończ]
Ach, histeria
Ach, histeria
Ach, histeria
Ach, histeria
Histeria
Histeria
Histeria


Podobni Teksty