Poppy – Flux

Flux

[Verse 1]
My body is fluid
'Cause I've been through it all
Chewed up and used, it's
Cut into pieces to feed them all

[Pre-Chorus]
For your amusement, for your confusion
I guess I'll do it 'cause I'm bored
And no attention span is shorter
Than mine or yours

[Chorus]
You can't oppose it
That's just how it goes, yeah
You gotta flux and flow with it
You gotta flux and flow with it
You can't oppose it
That's just how it goes, yeah
You gotta flux and flow with it
You gotta flux and flow with it

[Verse 2]
Require no permission
Just ask for forgiveness
There's no second-guessing
I'm just a possession

[Pre-Chorus]
For your amusement, for your confusion
I guess I'll do it 'cause I'm bored
And no attention span is shorter
Than mine or yours

[Chorus]
You can't oppose it
That's just how it goes, yeah
You gotta flux and flow with it
You gotta flux and flow with it
You can't oppose it
That's just how it goes, yeah
You gotta flux and flow with it
You gotta flux and flow with it

[Bridge]
I won't fear what I don't know
You gotta flux and flow, flow, flow
I won't fear what I don't know
You gotta flux and flow, flow, flow
I won't fear what I don't know
You gotta flux and flow, flow, flow
I won't fear what I don't know
You gotta flux and flow, flow, flow

[Chorus]
You can't oppose it
That's just how it goes, yeah
You gotta flux and flow with it
You gotta flux and flow with it
You can't oppose it
That's just how it goes, yeah
You gotta flux and flow with it
You gotta flux and flow with it
(I won't fear what I don't know)
You can't oppose it
(You gotta flux and flow, flow, flow)
That's just how it goes, yeah
(I won't fear what I don't know)
You gotta flux and flow with it
(You gotta flux and flow, flow, flow)
You gotta flux and flow with it

[Outro]
I won't fear what I don't know
You gotta flux and flow, flow, flow
I won't fear what I don't know
You gotta flux and flow, flow, flow
Strumień

[Wiersz 1]
Moje ciało jest płynne
Bo przeszłam przez to wszystko
Przeżuty i używany, to
Pokroić na kawałki, aby je wszystkie nakarmić

[Wstępny refren]
Dla twojej rozrywki, dla twojego zmieszania
Chyba zrobię to, bo się nudzę
I żadna koncentracja uwagi nie jest krótsza
Niż moje czy twoje

[Chór]
Nie możesz się temu sprzeciwić
Tak po prostu jest, tak
Musisz płynąć i płynąć z tym
Musisz płynąć i płynąć z tym
Nie możesz się temu sprzeciwić
Tak po prostu jest, tak
Musisz płynąć i płynąć z tym
Musisz płynąć i płynąć z tym

[Wiersz 2]
Nie wymagaj pozwolenia
Po prostu poproś o przebaczenie
Nie ma drugiego zgadywania
jestem tylko posiadaniem

[Wstępny refren]
Dla twojej rozrywki, dla twojego zmieszania
Chyba zrobię to, bo się nudzę
I żadna koncentracja uwagi nie jest krótsza
Niż moje czy twoje

[Chór]
Nie możesz się temu sprzeciwić
Tak po prostu jest, tak
Musisz płynąć i płynąć z tym
Musisz płynąć i płynąć z tym
Nie możesz się temu sprzeciwić
Tak po prostu jest, tak
Musisz płynąć i płynąć z tym
Musisz płynąć i płynąć z tym

[Most]
Nie będę się bać tego, czego nie wiem
Musisz płynąć i płynąć, płynąć, płynąć
Nie będę się bać tego, czego nie wiem
Musisz płynąć i płynąć, płynąć, płynąć
Nie będę się bać tego, czego nie wiem
Musisz płynąć i płynąć, płynąć, płynąć
Nie będę się bać tego, czego nie wiem
Musisz płynąć i płynąć, płynąć, płynąć

[Chór]
Nie możesz się temu sprzeciwić
Tak po prostu jest, tak
Musisz płynąć i płynąć z tym
Musisz płynąć i płynąć z tym
Nie możesz się temu sprzeciwić
Tak po prostu jest, tak
Musisz płynąć i płynąć z tym
Musisz płynąć i płynąć z tym
(Nie będę się bać tego, czego nie wiem)
Nie możesz się temu sprzeciwić
(Musisz płynąć i płynąć, płynąć, płynąć)
Tak po prostu jest, tak
(Nie będę się bać tego, czego nie wiem)
Musisz płynąć i płynąć z tym
(Musisz płynąć i płynąć, płynąć, płynąć)
Musisz płynąć i płynąć z tym

[Zakończ]
Nie będę się bać tego, czego nie wiem
Musisz płynąć i płynąć, płynąć, płynąć
Nie będę się bać tego, czego nie wiem
Musisz płynąć i płynąć, płynąć, płynąć


Podobni Teksty