Poppy – Fill The Crown

Fill The Crown

[Intro]
You can be anyone you want to be
You can be free, you can be free
I believe you're the one who's meant for me
We can be free, just come with me
Fill the crown, let them know we're fed
Fill the crown, let them know we're fed
Fill, fill, fill, fill, fi-fi-fi-fill

[Verse 1]
Poison the children
No peace of mind
Poison the family
Make the children cry
Poison the fountain
Empty your mind
Follow the leader
The leader is blind

[Chorus]
You can be anyone you want to be
You can be free, you can be free
I believe you're the one who's meant for me
We can be free, just come with me
Fill the crown, let them know we're fed
Fill the crown, let them know we're fed
Fill, fill, fill, fill, fi-fi-fi-fill

[Verse 2]
Baptize the children
Swallowed inside
Pray for the victims (Pray for the victims)
Innocent lives
Poison the children
Watch from behind
Forgive your spirit
Forfeit your life

[Chorus]
You can be anyone you want to be
You can be free, you can be free
You can live happily, just turn the key
We can be free, just come with me
Just come with me

[Outro]
If you're wanting somebody
Just call my name (Just come with me)
I'll be there, believe me
I'll keep you safe (Just come with me)
Fill the crown, let them know we're fed
Fill the crown, let them know we're fed
Fill, fill, fill, fill, fi-fi-fi-fill
Wypełnij koronę

[Wstęp]
Możesz być kimkolwiek chcesz być
Możesz być wolny, możesz być wolny
Wierzę, że jesteś tym, który jest dla mnie przeznaczony
Możemy być wolni, po prostu chodź ze mną
Wypełnij koronę, daj im znać, że jesteśmy nakarmieni
Wypełnij koronę, daj im znać, że jesteśmy nakarmieni
Wypełnij, wypełnij, wypełnij, wypełnij, fi-fi-fi-wypełnij

[Wiersz 1]
Zatruj dzieci
Brak spokoju ducha
Zatruj rodzinę
Spraw, by dzieci płakały
Zatruj fontannę
Oczyść swój umysł
Podążaj za liderem
Lider jest niewidomy

[Chór]
Możesz być kimkolwiek chcesz być
Możesz być wolny, możesz być wolny
Wierzę, że jesteś tym, który jest dla mnie przeznaczony
Możemy być wolni, po prostu chodź ze mną
Wypełnij koronę, daj im znać, że jesteśmy nakarmieni
Wypełnij koronę, daj im znać, że jesteśmy nakarmieni
Wypełnij, wypełnij, wypełnij, wypełnij, fi-fi-fi-wypełnij

[Wiersz 2]
Chrztujcie dzieci
Połknięty w środku
Módl się za ofiary (módl się za ofiary)
Niewinne życie
Zatruj dzieci
Oglądaj od tyłu
Wybacz swojemu duchowi
Oddaj swoje życie

[Chór]
Możesz być kimkolwiek chcesz być
Możesz być wolny, możesz być wolny
Możesz żyć szczęśliwie, po prostu przekręć kluczyk
Możemy być wolni, po prostu chodź ze mną
Po prostu chodź ze mną

[Zakończ]
Jeśli kogoś pragniesz
Po prostu zawołaj moje imię (Po prostu chodź ze mną)
Będę tam, uwierz mi
Zapewnię ci bezpieczeństwo (Po prostu chodź ze mną)
Wypełnij koronę, daj im znać, że jesteśmy nakarmieni
Wypełnij koronę, daj im znać, że jesteśmy nakarmieni
Wypełnij, wypełnij, wypełnij, wypełnij, fi-fi-fi-wypełnij


Podobni Teksty