Poppy – Don't Go Outside

Don't Go Outside

[Verse 1]
Now is not the time to go outside
Crawl back into bed and close your eyes
Now is not the time to go outside
Lock the doors and find a place to hide

[Chorus]
The TV says you're out of time
Suck the fear in through your eyes
Everyone is bland and blind
Don't go outside

[Verse 2]
Shut your mouth, give up and fall in line
Listen to the way the children cry
Amphibians are falling from the sky
Now is not the time to go outside

[Chorus]
The TV says you're out of time
Suck the fear in through your eyes
Everyone is bland and blind
Don't go outside

[Bridge]
(Please help me)
Everything will be okay
Everything will be okay
Everything will be okay
Everything will be okay, okay
Everything will be okay
Everything will be okay
Everything will be okay
Everything will be okay, okay
Ooh, ooh

[Outro]
Down, let it all burn down
Burn it to the ground
We'll be safe and sound
When it all burns down
Let it all burn down
Burn it to the ground
We'll be safe and sound
Down, let it all burn down
Burn it to the ground
(You can be anyone you want to be)
Down, let it all burn down
Burn it to the ground
(You can be anyone you want to be)
Down, let it all burn down
(Bury me six feet deep and just cover me in concrete, please)
Burn it to the ground
(You can be anyone you want to be)
Down, let it all burn down
(Bury me six feet deep and just cover me in concrete, please)
Burn it to the ground
(You can be anyone you want to be)
Nie wychodź na zewnątrz

[Wiersz 1]
Teraz nie czas wychodzić na zewnątrz
Wczołgaj się z powrotem do łóżka i zamknij oczy
Teraz nie czas wychodzić na zewnątrz
Zamknij drzwi i znajdź miejsce do ukrycia

[Chór]
Telewizor mówi, że nie masz czasu
Zassaj strach przez twoje oczy
Wszyscy są mdli i ślepi
Nie wychodź na zewnątrz

[Wiersz 2]
Zamknij usta, poddaj się i ustaw się w kolejce
Posłuchaj, jak płaczą dzieci
Płazy spadają z nieba
Teraz nie czas wychodzić na zewnątrz

[Chór]
Telewizor mówi, że nie masz czasu
Zassaj strach przez twoje oczy
Wszyscy są mdli i ślepi
Nie wychodź na zewnątrz

[Most]
(Proszę pomóż mi)
Wszystko będzie dobrze
Wszystko będzie dobrze
Wszystko będzie dobrze
Wszystko będzie dobrze, dobrze
Wszystko będzie dobrze
Wszystko będzie dobrze
Wszystko będzie dobrze
Wszystko będzie dobrze, dobrze
OOH Ooh

[Zakończ]
W dół, niech to wszystko spłonie
Puścić z dymem
Będziemy bezpieczni i zdrowi
Kiedy wszystko spłonie
Niech to wszystko spłonie
Puścić z dymem
Będziemy bezpieczni i zdrowi
W dół, niech to wszystko spłonie
Puścić z dymem
(Możesz być kimkolwiek chcesz być)
W dół, niech to wszystko spłonie
Puścić z dymem
(Możesz być kimkolwiek chcesz być)
W dół, niech to wszystko spłonie
(Zakop mnie sześć stóp głęboko i po prostu przykryj mnie betonem, proszę)
Puścić z dymem
(Możesz być kimkolwiek chcesz być)
W dół, niech to wszystko spłonie
(Zakop mnie sześć stóp głęboko i po prostu przykryj mnie betonem, proszę)
Puścić z dymem
(Możesz być kimkolwiek chcesz być)


Podobni Teksty