Pixies – Where Is My Mind?

Where Is My Mind?

[Intro]
(Ooh) Stop!

[Verse 1]
With your feet on the air and your head on the ground
Try this trick and spin it, yeah (Yeah)
Your head will collapse if there's nothing in it
And you'll ask yourself

[Chorus]
Where is my mind?
Where is my mind?
Where is my mind?
Way out in the water
See it swimming

[Verse 2]
I was swimming in the Caribbean
Animals were hiding behind the rock
Except the little fish bumped into me
I swear he was trying to talk to me, to me, to me

[Chorus]
Where is my mind?
Where is my mind?
Where is my mind?
Way out in the water
See it swimming

[Verse 3]
With your feet on the air and your head on the ground
Try this trick and spin it, yeah
Your head will collapse if there's nothing in it
And you'll ask yourself

[Chorus]
Where is my mind?
Where is my mind?
Where is my mind?
Way out in the water
See it swimming

[Outro]
With your feet on the air and your head on the ground
Try this trick and spin it, yeah
Gdzie moja głowa?

[Wstęp]
(Ooh) Przestań!

[Wiersz 1]
Z nogami w powietrzu i głową na ziemi
Wypróbuj tę sztuczkę i zakręć nią, tak (Tak)
Twoja głowa się zawali, jeśli nic w niej nie ma
I zapytasz siebie

[Chór]
Gdzie moja głowa?
Gdzie moja głowa?
Gdzie moja głowa?
Wyjście w wodzie
Zobacz, jak pływa

[Wiersz 2]
pływałem na Karaibach
Zwierzęta chowały się za skałą
Z wyjątkiem małej rybki, która wpadła na mnie
Przysięgam, że próbował ze mną rozmawiać, ze mną, ze mną

[Chór]
Gdzie moja głowa?
Gdzie moja głowa?
Gdzie moja głowa?
Wyjście w wodzie
Zobacz, jak pływa

[Wiersz 3]
Z nogami w powietrzu i głową na ziemi
Wypróbuj tę sztuczkę i zakręć nią, tak
Twoja głowa się zawali, jeśli nic w niej nie ma
I zapytasz siebie

[Chór]
Gdzie moja głowa?
Gdzie moja głowa?
Gdzie moja głowa?
Wyjście w wodzie
Zobacz, jak pływa

[Zakończ]
Z nogami w powietrzu i głową na ziemi
Wypróbuj tę sztuczkę i zakręć nią, tak


Podobni Teksty