Pixies – St. Nazaire

St. Nazaire

[Verse 1]
Down at the rocks at St. Nazaire
I drank a bottle and a fuck me prayer
I washed out with the greasy tide
I went down on the Selkie bride

[Verse 2]
Her daddy’s dead and her eyes are black
Smells like spliff and Armagnac
She lost her coat, but I like her style
She lost her head, but I like her smile

[Chorus]
I'm all done talking to you, oh
And I don't wanna be true, no
I'm all done talking to you

[Verse 3]
I drank a bottle and a fuck me prayer
Down at the rocks at St. Nazaire
Her daddy’s dead and her eyes are black
I washed out, never going back

[Chorus]
I'm all done talking to you, oh
And I don't wanna be true, no
I'm done with talking to you

[Chorus]
I'm all done talking to you, oh
And I don't wanna be true, no
I'm done with talking to you
St. Nazaire

[Wiersz 1]
Na dole na skałach w St. Nazaire
Wypiłem butelkę i pieprz mnie modlitwa
Zmyłem się z tłustym przypływem
Zszedłem na pannę młodą Selkie

[Wiersz 2]
Jej tata nie żyje, a jej oczy są czarne
Pachnie jak spliff i armagnac
Zgubiła płaszcz, ale podoba mi się jej styl
Straciła głowę, ale lubię jej uśmiech

[Chór]
Skończyłem z tobą rozmawiać, oh
I nie chcę być prawdziwy, nie
Skończyłem z tobą rozmawiać

[Wiersz 3]
Wypiłem butelkę i pieprz mnie modlitwa
Na dole na skałach w St. Nazaire
Jej tata nie żyje, a jej oczy są czarne
Wyprałem się, nigdy nie wrócę

[Chór]
Skończyłem z tobą rozmawiać, oh
I nie chcę być prawdziwy, nie
Skończyłem z tobą rozmawiać

[Chór]
Skończyłem z tobą rozmawiać, oh
I nie chcę być prawdziwy, nie
Skończyłem z tobą rozmawiać


Podobni Teksty