Our Last Night – When Humans Become Our Gods

When Humans Become Our Gods

[Intro: Trevor Wentworth with Matt Wentworth]
False prophets lead the way
With smiles on their faces
Not worthy of our praise
When humans become our Gods
Feeding on our faith, our spirit fades away
We'll never ease the pain
When humans become our Gods

[Verse 1: Trevor Wentworth with Matt Wentworth]
We beg on our knees, for someone to save us
We bow before our kings, but they're just like us
Lonely and lost, heavily brainwashed
They may even really want to save us
But they're not Gods, living among us

[Chorus: Trevor Wentworth with Matt Wentworth]
False prophets lead the way
With smiles on their faces
Not worthy of our praise
When humans become our Gods
Feeding on our faith, our spirit fades away
We'll never ease the pain
When humans become our Gods
When humans become our Gods

[Verse 2: Trevor Wentworth with Matt Wentworth]
They all ride in on a white horse to save us
They teach helplessness then prey on empty souls
Lonely and lost, heavily brainwashed
They might even really want to save us
But they're not Gods, living among us

[Chorus: Trevor Wentworth with Matt Wentworth]
False prophets lead the way
With smiles on their faces
Not worthy of our praise
When humans become our Gods
Feeding on our faith, our spirit fades away
We'll never ease the pain
When humans become our Gods
When humans become our Gods
Gods, Gods, Gods

[Bridge: Matt Wentworth & Trevor Wentworth]
Blinded by our bruises and scars
Our eyes deceived by bleeding hearts
When humans become our gods
When humans become our Gods
Blinded by our bruises and scars
Our eyes deceived by bleeding hearts
When humans become our gods
Kiedy ludzie stają się naszymi bogami

[Wstęp: Trevor Wentworth z Mattem Wentworthem]
Fałszywi prorocy prowadzą nas
Z uśmiechami na twarzach
Nie zasługuje na naszą pochwałę
Kiedy ludzie stają się naszymi bogami
Karmiąc się naszą (wiarą, nasz duch zanika)
Nigdy złagodzimy bólu
Kiedy ludzie stają się naszymi bogami

[Wiersz 1: Trevor Wentworth z Mattem Wentworthem]
Błagamy na kolanach, żeby ktoś nas uratował
Kłaniamy się naszym królom, ale oni są tacy jak my
Samotny i zagubiony, mocno wyprany mózg
Mogą nawet naprawdę chcieć nas uratować
Ale oni nie są bogami żyjącymi wśród nas

[Refren: Trevor Wentworth z Mattem Wentworthem]
Fałszywi prorocy prowadzą nas
Z uśmiechami na twarzach
Nie zasługuje na naszą pochwałę
Kiedy ludzie stają się naszymi bogami
Karmiąc się naszą wiarą, nasz duch zanika
Nigdy nie złagodzimy bólu
Kiedy ludzie stają się naszymi bogami
Kiedy ludzie stają się naszymi bogami

[Wiersz 2: Trevor Wentworth z Mattem Wentworthem]
Wszyscy jadą na białym koniu, aby nas uratować
Uczą bezradności, a potem polują na puste dusze
Samotny i zagubiony, mocno wyprany mózg
Mogą nawet naprawdę chcieć nas uratować
Ale oni nie są bogami żyjącymi wśród nas

[Refren: Trevor Wentworth z Mattem Wentworthem]
Fałszywi prorocy prowadzą nas
Z uśmiechami na twarzach
Nie zasługuje na naszą pochwałę
Kiedy ludzie stają się naszymi bogami
Karmiąc się naszą wiarą, nasz duch zanika
Nigdy nie złagodzimy bólu
Kiedy ludzie stają się naszymi bogami
Kiedy ludzie stają się naszymi bogami
Bogowie, Bogowie, Bogowie

[Mostek: Matt Wentworth i Trevor Wentworth]
Oślepieni naszymi siniakami i bliznami
Nasze oczy oszukane przez krwawiące serca
Kiedy ludzie stają się naszymi bogami
Kiedy ludzie stają się naszymi bogami
Oślepieni naszymi siniakami i bliznami
Nasze oczy oszukane przez krwawiące serca
Kiedy ludzie stają się naszymi bogami


Podobni Teksty