Nothing But Thieves – This Feels Like the End

This Feels Like the End

[Verse 1]
Oh, look at this place, what a waste, it's such a mess
I skip through the horror to find some happiness
But it's getting harder to get a little taste
'Cause we're getting more divided every day

[Pre-Chorus]
Oh, this feels like the end
Yeah, it feels like the end
We're addicted to the pain
Now we can't look away
Oh, this feels like the end
Is this ever gonna end?
'Cause I can't look away
No, I can't look away

[Chorus]
Can you believe what we are seeing?
We evolve into ethereal beings
Right before your eyes, right before your eyes
And I don't wanna see, wanna see
What we've become
What we've become

[Verse 2]
Now I'm getting numb to the numbers on the screen
But there's still more upturned dinghies in the sea

[Pre-Chorus]
Oh, this feels like the end
Yeah, it feels like the end
We're addicted to the pain
Now we can't look away
Oh, this feels like the end
Is this ever gonna end?
'Cause I can't look away

[Chorus]
Can you believe what we are seeing?
(Can you feel it, can you feel it?)
We evolve into ethereal beings
(Can you feel it, can you feel it?)
Right before your eyes, right before your eyes
(Can you feel it, can you feel it?)
And I don't wanna see, wanna see
What we've become

[Bridge]
There's a tension in the air
Everyone can feel it
(What we've become)
Seven reported dead in the street, it permeates everything
It's in our homes, our chlorinated chicken
Seventeen reported dead
We stare at whatever clickbait debate next goes viral
Plastic opinions and drive thru funerals, everything has a price
And then you
Your consent is manufactured and you are being sold
Categorised and catalogued
Passed on and processed for whatever scheme is next designed
To keep us compartmentalised and at each other's goddamn throats
Fifty-seven reported dead
Where does it end? Is this it?
At what point do we say no?
We are people, surely we are better than this?

[Chorus]
Can you believe what we are seeing?
We evolve into ethereal beings
(Can you feel it, can you feel it?)
Right before your eyes, right before your eyes
(Can you feel it, can you feel it?)
And I don't wanna see, wanna see
What we've become
(Can you feel it, can you feel it?)
What we've become
(Can you feel it, can you feel it?)
What we've become, oh
(Can you feel it, can you feel it?)
What we've become
(Can you feel it, can you feel it?)
To jest jak koniec

[Wiersz 1]
Och, spójrz na to miejsce, co za strata, jest taki bałagan
Przeskakuję przez horror, by znaleźć trochę szczęścia
Ale coraz trudniej jest zasmakować
Bo z każdym dniem jesteśmy coraz bardziej podzieleni

[Wstępny refren]
Och, to jest jak koniec
Tak, wydaje się, że to koniec
Jesteśmy uzależnieni od bólu
Teraz nie możemy odwrócić wzroku
Och, to jest jak koniec
Czy to się kiedykolwiek skończy?
Bo nie mogę odwrócić wzroku
Nie, nie mogę odwrócić wzroku

[Chór]
Czy możesz uwierzyć w to, co widzimy?
Ewoluujemy w istoty eteryczne
Tuż przed twoimi oczami, tuż przed twoimi oczami
I nie chcę widzieć, chcę widzieć
Kim się staliśmy
Kim się staliśmy

[Wiersz 2]
Teraz jestem odrętwiały na liczby na ekranie
Ale w morzu jest jeszcze więcej pontonów do góry nogami

[Wstępny refren]
Och, to jest jak koniec
Tak, wydaje się, że to koniec
Jesteśmy uzależnieni od bólu
Teraz nie możemy odwrócić wzroku
Och, to jest jak koniec
Czy to się kiedykolwiek skończy?
Bo nie mogę odwrócić wzroku

[Chór]
Czy możesz uwierzyć w to, co widzimy?
(Czy to czujesz, czy to czujesz?)
Ewoluujemy w istoty eteryczne
(Czy to czujesz, czy to czujesz?)
Na twoich oczach, na twoich oczach
(Czy to czujesz, czy to czujesz?)
I nie chcę widzieć, chcę widzieć
Kim się staliśmy

[Most]
W powietrzu jest napięcie
Każdy może to poczuć
(Czym się staliśmy)
Siedmiu zgłoszonych martwych na ulicy, przenika wszystko
Jest w naszych domach, nasz chlorowany kurczak
Siedemnaście zgłoszono zmarłych
Patrzymy na to, jaka debata na temat clickbaitów stanie się popularna
Opinie plastikowe i pogrzeby drive thru, wszystko ma swoją cenę
A później Ty
Twoja zgoda jest produkowana i jesteś sprzedawany
Sklasyfikowane i skatalogowane
Przekazywane i przetwarzane dla dowolnego schematu, który jest następnie projektowany
By trzymać nas w przegródkach i skakać sobie do przeklętych gardeł
Pięćdziesiąt siedem zgłoszonych zgonów
Gdzie to się kończy? Czy to jest to?
W którym momencie mówimy nie?
Jesteśmy ludźmi, na pewno jesteśmy lepsi od tego?

[Chór]
Czy możesz uwierzyć w to, co widzimy?
Ewoluujemy w istoty eteryczne
(Czy to czujesz, czy to czujesz?)
Tuż przed twoimi oczami, tuż przed twoimi oczami
(Czy to czujesz, czy to czujesz?)
I nie chcę widzieć, chcę widzieć
Kim się staliśmy
(Czy to czujesz, czy to czujesz?)
Kim się staliśmy
(Czy to czujesz, czy to czujesz?)
Kim się staliśmy, oh
(Czy to czujesz, czy to czujesz?)
Kim się staliśmy
(Czy to czujesz, czy to czujesz?)


Podobni Teksty