Nirvana – Tourette's

Tourette's

Moderate rock

May day, every day, my day
Could've had a heart attack, my heart
We don't know anything, my heart
We all want something fair, my heart

Hey!
Hey, hey!
Hey, hey!

Out of town, out of sight, is my heart
Queen of lies, today, my heart
One more on the phone, my heart
One more at the door of my heart

Hey!
Hey, hey!

Mean heart, cold heart
Cold heart, cold heart
Cold heart, cold heart
Cold heart, cold heart

Hey!
Tourette'a

Umiarkowany rock

Majowy dzień, każdego dnia, mój dzień
Mogłem mieć atak serca, moje serce
Nic nie wiemy, moje serce
Wszyscy chcemy czegoś sprawiedliwego, moje serce

Hej!
Hej hej!
Hej hej!

Poza miastem, poza zasięgiem wzroku, jest moje serce
Królowo kłamstw, dziś moje serce
Jeszcze jeden telefon, moje serce
Jeszcze jeden u drzwi mego serca

Hej!
Hej hej!

Wredne serce, zimne serce
Zimne serce, zimne serce
Zimne serce, zimne serce
Zimne serce, zimne serce

Hej!


Podobni Teksty