Nirvana – Swap Meet

Swap meet

They lead a lifetime that is comfortable
They travel far to keep their stomachs full
They make their living off of arts and crafts
The kind with seashells, driftwood and burlap

They make a deal when they come to town
The Sunday swap meet is a battle ground
She loves him more than you will ever know
He loves her more than he will ever show

Keeps his cigarettes close to his heart
Keeps her photographs close to her heart
Keep the bitterness close to the heart
(All couplets are repeated 3 times)
Zamień spotkać

Prowadzą wygodne życie
Podróżują daleko, aby mieć pełne żołądki
Żyją ze sztuki i rzemiosła
Rodzaj z muszelkami, drewnem i płótnem

Dobijają targu, kiedy przyjeżdżają do miasta
Niedzielne spotkanie wymiany to pole bitwy
Kocha go bardziej niż kiedykolwiek poznasz
Kocha ją bardziej niż kiedykolwiek pokaże

Trzyma papierosy blisko serca
Trzyma swoje fotografie blisko serca
Trzymaj gorycz blisko serca
(Wszystkie kuplety są powtarzane 3 razy)


Podobni Teksty