Nirvana – Serve the Servants

Serve the servants

Teenage angst has paid off well
Now I'm bored and old
Self-appointed judges judge
More than they have sold

If she floats then she is not
A witch like we had thought
A down payment on another one
At Salem's lot

Serve the servants, oh no
Serve the servants, oh no
Serve the servants, oh no
Serve the servants
That legendary divorce is such a bore

As my bones grew they did hurt
They hurt really bad
I tried hard to have a father
But instead I had a Dad

I just want you to know that
I don't hate you anymore
There is nothing I could say
That I haven't thought before

Serve the servants, oh no
Serve the servants, oh no
Serve the servants, oh no
Serve the servants
That legendary divorce is such a bore

Serve the servants, oh no
Serve the servants, oh no
Serve the servants, oh no
Serve the servants, oh no
Serve the servants, oh no
Serve the servants, oh no
Serve the servants
That legendary divorce is such a bore
Służ sługom

Nastoletni niepokój dobrze się opłacił
Teraz jestem znudzony i stary
Sędziowie samozwańczy sędzia
Więcej niż sprzedali

Jeśli unosi się, to nie jest
Czarownica, jak myśleliśmy
Zaliczka na inną
Na parceli Salem

Służ sługom, o nie
Służ sługom, o nie
Służ sługom, o nie
Służ sługom
Ten legendarny rozwód jest taki nudny

Kiedy moje kości rosły, bolały
Bardzo boli
Bardzo się starałem mieć ojca
Ale zamiast tego miałam tatę

Chcę tylko, żebyś to wiedziała
już cię nie nienawidzę
Nie mogę nic powiedzieć
O czym wcześniej nie myślałem

Służ sługom, o nie
Służ sługom, o nie
Służ sługom, o nie
Służ sługom
Ten legendarny rozwód jest taki nudny

Służ sługom, o nie
Służ sługom, o nie
Służ sługom, o nie
Służ sługom, o nie
Służ sługom, o nie
Służ sługom, o nie
Służ sługom
Ten legendarny rozwód jest taki nudny


Podobni Teksty