Nanowar of Steel & The Rumpled – Sulle aliquote della libertà

Sulle aliquote della libertà

Fatture di vendita, fatture di acquisto
F24, detraibilità
Report contabili, regime forfettario
Perizie e consulenze, contabilità

Amministrazione e liquidazione
Rateizzazioni, enti previdenzial
Visura camerale, calcolo dell'IRPEF
Scarico dell'IVA, visura catastal

L'imponibile abbatterà
Sulle aliquote della libertà
Tra i cavilli si districherà
Sulle aliquote della libertà
L'imponibile abbatterà
Sulle aliquote della libertà
Tra i cavilli si districherà
Sulle aliquote della libertà

Scatole cinesi, prestanome
Elusione, società offshore
Conto nelle Cayman, doppio passaporto
Un milione cash e lingotti d'or

I bilanci falsificherà
Sulle aliquote della libertà
E l'erario defrauderà
Sulle aliquote della libertà
I bilanci falsificherà
Sulle aliquote della libertà
E l'erario defrauderà
Sulle aliquote della libertà

Incontro amichevole, di notte nel bosco
Beretta M9 senza numero serial
Occulta il cadavere, fuga all'areoporto
Scappa col malloppo con volo El Al

Mandato di arresto, perquisizione
Colloquio galante con il marescià
Pacca sulla spalla, occhiolino ammiccante
Con una bustarella tutto si risolverà

E il caricatore svuoterà
Sulle aliquote della libertà
Ed il socio scomparirà
Sulle aliquote della libertà
In Nicaragua si eclisserà
Sulle aliquote della libertà
La collusione trionferà
Sulle aliquote della libertà
O stopach wolności

Faktury sprzedaży, faktury zakupu
F24, odliczalność
Raporty księgowe, schemat ryczałtowy
Wyceny i doradztwo, księgowość

Administracja i likwidacja
Raty, instytucje zabezpieczenia społecznego
Rejestracja Izby Handlowej, kalkulacja IRPEF
Zwolnienie z podatku VAT, badanie katastralne

Kwota podlegająca opodatkowaniu ulegnie zmniejszeniu
O stopach wolności
Rozwiąże między sprzeczkami
O stopach wolności
Podstawa opodatkowania ulegnie zmniejszeniu
O stopach wolności
Rozwiąże między sprzeczkami
O stopach wolności

Chińskie pudełka, figurki
Obejście, spółka offshore
Konto na Kajmanach, podwójny paszport
Milion gotówki i sztabek złota

Budżety będą fałszować
O stopach wolności
A skarb będzie oszukiwał
O stopach wolności
Budżety będą fałszować
O stopach wolności
A skarb będzie oszukiwał
O stopach wolności

Spotkanie towarzyskie, nocą w lesie
Beretta M9 bez numeru seryjnego
Ukryj zwłoki, ucieknij na lotnisko
Ucieknij z łupem lotem El Al

Nakaz aresztowania, przeszukanie
Wspaniała rozmowa z Marescia
Poklep się po ramieniu, mrugając
Z łapówką wszystko zostanie rozwiązane

A magazynek się opróżni
O stopach wolności
A partner zniknie
O stopach wolności
W Nikaragui zniknie
O stopach wolności
Zmowa zatriumfuje
O stopach wolności


Podobni Teksty