Muse – Something Human

Something Human

My circuits have blown
I know it's self-imposed
And all I have shared
And all I have loved
Is all I’ll ever own

But something has changed
I feel so alive
My life just blew up
I'd give it all up
I’ll depressurise

Aahh
10,000 miles left on the road
Aahh
500 hours until I am home
I need something human
Human, human, human

Let's face all our fears
Come out of the shade
Let's burn all the money
Absolve all the lies
And wake up unscathed

The big picture's gone
Replaced with visions of you
Now life can begin
I've cleaned all my sins
I'm about to break through

Aahh
5000 miles left on the road
Aahh
200 hours until I am home
I need something human
Human, human, human
And I need the touch
And something human, human, human

Aahh
Less than a mile left on the road
Aahh
I will be crawling through your door
I need something human
Human, human, human
And I need your love
And something human, human, human
Coś ludzkiego

Moje obwody uległy awarii
Wiem, że to samo narzucone
I wszystko, czym się podzieliłem
I wszystko, co kochałem
To wszystko, co kiedykolwiek będę posiadał

Ale coś się zmieniło
czuję się taki żywy
Moje życie właśnie wybuchło
Oddałbym to wszystko
zmniejszę ciśnienie

Aach
Pozostało 10 000 mil na drodze
Aach
500 godzin do powrotu do domu
potrzebuję czegoś ludzkiego
Człowiek, człowiek, człowiek

Zmierzmy się ze wszystkimi naszymi lękami
Wyjdź z cienia
Spalmy wszystkie pieniądze
Rozpuść wszystkie kłamstwa
I obudź się bez szwanku

Wielki obraz zniknął
Zastąpione wizjami ciebie
Teraz życie może się rozpocząć
Oczyściłem wszystkie moje grzechy
Mam zamiar się przebić

Aach
5000 mil pozostało na drodze
Aach
200 godzin do powrotu do domu
potrzebuję czegoś ludzkiego
Człowiek, człowiek, człowiek
I potrzebuję dotyku
I coś ludzkiego, ludzkiego, ludzkiego

Aach
Pozostała mniej niż mila na drodze
Aach
będę czołgać się przez twoje drzwi
potrzebuję czegoś ludzkiego
Człowiek, człowiek, człowiek
I potrzebuję twojej miłości
I coś ludzkiego, ludzkiego, ludzkiego


Podobni Teksty