Mono Inc. – The Gods of Love

The Gods of Love

[Verse 1]
You are blithe and happy
And you are blind and fond
And you've got butterflies in your stomach
You feel cute and pleasing
And you feel desirable
And you dance all night
But you will pay back

[Chorus 1]
We are the hurt
We are the sorrow
We are the rain and pain in your heart
We are the sores
We are the misery
We are, we are the gods of love

[Chorus 2]
We are the lie
We are the ruin
We are the tear and fear in your heart
We are the doom
We are indignity
We are, we are the gods of love

[Verse 2]
You are rash and cocky
And you give a high clear laugh
And you've got butterflies in your stomach
You're hit by cupid's arrow
But your bliss ain't made to last
We will ensure you suffer shipwreck

[Chorus 1]
We are the hurt
We are the sorrow
We are the rain and pain in your heart
We are the sores
We are the misery
We are, we are the gods of love

[Chorus 2]
We are the lie
We are the ruin
We are the tear and fear in your heart
We are the doom
We are indignity
We are, we are the gods of love
Bogowie miłości

[Wiersz 1]
Jesteś beztroski i szczęśliwy
A ty jesteś ślepy i kochający
I masz motyle w brzuchu
Czujesz się słodko i przyjemnie
I czujesz się pożądany
I tańczysz całą noc
Ale zwrócisz się

[Ref 1]
Jesteśmy bólem
Jesteśmy smutkiem
Jesteśmy deszczem i bólem w twoim sercu
Jesteśmy ranami
Jesteśmy nędzą
Jesteśmy, jesteśmy bogami miłości

[Ref 2]
Jesteśmy kłamstwem
Jesteśmy ruiną
Jesteśmy łzą i strachem w twoim sercu
Jesteśmy przeznaczeniem
Jesteśmy znieważeni
Jesteśmy, jesteśmy bogami miłości

[Wiersz 2]
Jesteś pochopny i zarozumiały
I śmiejesz się głośno
I masz motyle w brzuchu
Trafia cię strzała kupidyna
Ale twoja błogość trwała
Zapewnimy Ci rozbicie się statku

[Ref 1]
Jesteśmy ranni
Jesteśmy smutkiem
Jesteśmy deszczem i bólem w twoim sercu
Jesteśmy ranami
Jesteśmy nędzą
Jesteśmy, jesteśmy bogami miłości

[Ref 2]
Jesteśmy kłamstwem
Jesteśmy ruiną
Jesteśmy łzą i strachem w twoim sercu
Jesteśmy przeznaczeniem
Jesteśmy znieważeni
Jesteśmy, jesteśmy bogami miłości


Podobni Teksty