Metallica – Through the Never

Through the never

All that is, was and will be
Universe much too big to see

Time and space never ending
Disturbing thoughts, questions pending
Limitations of human understanding
Too quick to criticize
Obligation to survive
We hunger to be alive

Twisting
Turning
Through the never

All that is, ever
Ever was
Will be ever
Twisting
Turning
Through the never

In the dark, see past our eyes
Pursuit of truth no matter where it lies

Gazing up to the breeze of the heavens
On a quest, meaning, reason
Came to be, how it begun
All alone in the family of the sun
Curiosity teasing everyone
On our home, third stone from the sun

Twisting
Turning
Through the never

All that is, ever
Ever was
Will be ever
Twisting
Turning
Through the never

On through the never
We must go
On through the never
Out to the
Edge of forever
We must go
On through the never
Then never comes

Twisting
Turning
Through the never

All that is, ever
Ever was
Will be ever
Twisting
Turning
Who we are
Ask forever
Twisting
Turning
Through the never

Never
Przez nigdy

Wszystko, co jest, było i będzie
Wszechświat zbyt duży, by go zobaczyć

Czas i przestrzeń nigdy się nie kończą
Niepokojące myśli, pytania w toku
Ograniczenia ludzkiego zrozumienia
Zbyt szybko, by krytykować
Obowiązek przetrwania
Pragniemy żyć

Pokrętny
Obrócenie
Przez nigdy

Wszystko, co jest, zawsze
Kiedykolwiek był
będzie zawsze
Pokrętny
Obrócenie
Przez nigdy

W ciemności spójrz poza nasze oczy
Pogoń za prawdą bez względu na to, gdzie ona leży

Wpatrując się w powiew niebios,
W poszukiwaniu, znaczenie, powód
Powstało, jak to się zaczęło
Zupełnie sam w rodzinie słońca
Ciekawość drażni wszystkich
Na naszym domu trzeci kamień od słońca

Pokrętny
Obrócenie
Przez nigdy

Wszystko, co jest, zawsze
Kiedykolwiek był
będzie zawsze
Pokrętny
Obrócenie
Przez nigdy

Przez nigdy
Musimy iść
Przez nigdy
Wyjdź do
Krawędź wieczności
Musimy iść
Przez nigdy
Wtedy nigdy nie nadejdzie

Pokrętny
Obrócenie
Przez nigdy

Wszystko, co jest, zawsze
Kiedykolwiek był
Będzie zawsze
Pokrętny
Obrócenie
Kim jesteśmy
Pytaj na zawsze
Pokrętny
Obrócenie
Przez nigdy

Nigdy


Podobni Teksty