Metallica – The Struggle Within

The struggle within

Reaching out for something you've got to feel
While clutching to what you had thought was real

Kicking at a dead horse pleases you
No way of showing your gratitude
So many things you don't want to do
What is it? What have you got to lose?

What the hell? (what the hell?)
What is it you think you're going to find?
Hypocrite (hypocrite)
Boredom sets into the boring mind

Struggle within, it suits you fine
Struggle within, your ruin
Struggle within, you seal your own coffin
Struggle within, the struggling within

Home is not a home, it becomes a hell
Turning it into your prison cell
Advantages are taken, not handed out
While you struggle inside your hell

Reaching out (reaching out)
Grabbing for something you've got to feel
Closing in (closing in)
The pressure upon you is so unreal

Struggle within, it suits you fine
Struggle within, your ruin
Struggle within, you seal your own coffin
Struggle within, the struggling within

Struggle

Go!

Reaching out for something you've got to feel
While clutching to what you had thought was real

What the hell?
What is it you think you're going to find?
Hypocrite
Boredom sets into the boring mind

Struggle within, it suits you fine
Struggle within, your ruin
Struggle within, you seal your own coffin
Struggle within, the struggling within
Walka wewnątrz

Sięganie po coś, co musisz poczuć
Trzymając się tego, co myślałeś, że jest prawdziwe

Kopanie martwego konia sprawia ci przyjemność
Nie ma sposobu na okazanie wdzięczności
Tyle rzeczy, których nie chcesz robić
Co to jest? Co masz do stracenia?

Co do cholery? (Co do cholery?)
Co myślisz, że znajdziesz?
Obłudnik (obłudnik)
Nuda wkracza w nudny umysł

Walcz w środku, pasuje ci dobrze
Walcz wewnątrz, twoja ruina
Walcz wewnątrz, zapieczętuj swoją własną trumnę
Walka wewnątrz, walka wewnątrz

Dom nie jest domem, staje się piekłem
Zamieniając to w twoją więzienną celę
Korzyści są brane, a nie rozdawane
Podczas gdy walczysz w swoim piekle

Dotknięcie (wyciągnięcie ręki)
Chwytanie czegoś, co musisz poczuć
Zamykam się (zamykam)
Nacisk na ciebie jest taki nierealny

Walcz w środku, pasuje ci dobrze
Walcz wewnątrz, twoja ruina
Walcz wewnątrz, zapieczętuj swoją własną trumnę
Walka wewnątrz, walka wewnątrz

Walka

Udać się!

Sięganie po coś, co musisz poczuć
Trzymając się tego, co myślałeś, że jest prawdziwe

Co do cholery?
Co myślisz, że znajdziesz?
Hipokryta
Nuda wkracza w nudny umysł

Walcz w środku, pasuje ci dobrze
Walcz wewnątrz, twoja ruina
Walcz wewnątrz, zapieczętuj swoją własną trumnę
Walka wewnątrz, walka wewnątrz


Podobni Teksty