Metallica – The God That Failed

The God that failed

Pride you took
Pride you feel
Pride that you felt when you'd kneel

Not the word
Not the love
Not what you thought from above

It feeds
It grows
It clouds all that you will know
Deceit
Deceive
Decide just what you believe

I see faith in your eyes
Never you hear the discouraging lies
I hear faith in your cries
Broken is the promise, betrayal
The healing hand held back by the deepened nail

Follow the god that failed

Find your peace
Find your say
Find the smooth road on your way

Trust you gave
A child to save
Left you cold and him in grave

It feeds
It grows
It clouds all that you will know
Deceit
Deceive
Decide just what you believe

I see faith in your eyes
Never you hear the discouraging lies
I hear faith in your cries
Broken is the promise, betrayal
The healing hand held back by the deepened nail

Follow the god that failed

I see faith in your eyes
Broken is the promise, betrayal
The healing hand held back by the deepened nail

Follow the god that failed

Pride you took
Pride you feel
Pride that you felt when you'd kneel

Trust you gave
A child to save
Left you cold and him in grave

I see faith in your eyes
Never you hear the discouraging lies
I hear faith in your cries
Broken is the promise, betrayal
The healing hand held back by deepened nail

Follow the god that failed

Follow the god that failed
Broken is the promise
Betrayal
Betrayal
Yeah
Bóg, który zawiódł

Duma, którą wziąłeś
Czujesz dumę
Dumę, którą czułeś, gdy uklęknąłeś

Nie słowo
Nie miłość
Nie to, co myślałeś z góry

Żywi się
Rośnie
Zaciemnia wszystko, co poznasz
Oszustwo
Zwodzić
Zdecyduj, w co wierzysz

Widzę wiarę w twoich oczach
Nigdy nie słyszysz zniechęcających kłamstw
słyszę wiarę w twoich płaczach
Złamana jest obietnica, zdrada
Uzdrawiająca ręka przytrzymywana przez pogłębiony gwóźdź

Podążaj za bogiem, który zawiódł

Znajdź swój spokój
Znajdź swoje zdanie
Znajdź gładką drogę na swojej drodze

Zaufanie, które dałeś
Dziecko do uratowania
Zostawiłem cię zimną i go w grobie

Żywi się
Rośnie
Zaciemnia wszystko, co poznasz
Oszustwo
Zwodzić
Zdecyduj, w co wierzysz

Widzę wiarę w twoich oczach
Nigdy nie słyszysz zniechęcających kłamstw
słyszę wiarę w twoich płaczach
Złamana jest obietnica, zdrada
Uzdrawiająca ręka przytrzymywana przez pogłębiony gwóźdź

Podążaj za bogiem, który zawiódł

Widzę wiarę w twoich oczach
Złamana jest obietnica, zdrada
Uzdrawiająca ręka przytrzymywana przez pogłębiony gwóźdź

Podążaj za bogiem, który zawiódł

Duma, którą wziąłeś
Czujesz dumę
Dumę, którą czułeś, gdy klęczałeś

Zaufanie, które dałeś
Dziecko do uratowania
Zostawiłem cię zimną i go w grobie

Widzę wiarę w twoich oczach
Nigdy nie słyszysz zniechęcających kłamstw
słyszę wiarę w twoich płaczach
Złamana jest obietnica, zdrada
Uzdrawiająca ręka zatrzymana przez pogłębiony paznokieć

Podążaj za bogiem, który zawiódł

Podążaj za bogiem, który zawiódł
Złamana jest obietnica
Zdrada
Zdrada
Tak


Podobni Teksty