Marilyn Manson – Red Black and Blue

Red Black and Blue

[Intro]
I can stick a needle in the horror and fix your blindness
(Your blindness, see I)
See, I was a snake
But I didn't realize that you could walk on water (I didn’t)
Without legs
(Walk on water without legs)
Now I'm a bee, the king bee
And I will destroy every flower (I will destroy every flower)
And I will cover the earth in honey (Cover the earth in honey)
And everyone will eat themselves
(And everyone will eat themselves)
My eyes are mirrors
All I can see are gods on the left
And demons on the right

[Verse 1]
Set fire to the tree of life
Not for death
Just to watch the suffering
Get high on the smoke and dance
In the ashes

[Refrain]
This arrangement is deranged
Imagine us engaged in flames
This arrangement is deranged
Imagine us engaged in flames

[Chorus]
Red, black and I'm blue
Red, black and I’m blue
Red, black and I'm blue
Red
Black
And I'm blue

[Post-Chorus]
Am I garbage or God?
Am I garbage or God?
Church or a trashcan?
Either way you're a waste of my time

[Refrain]
This arrangement is deranged (Deranged)
Imagine us engaged in flames
This arrangement is deranged
Imagine us engaged in flames

[Verse 2]
Heroes destroy
Murder without a choice
Just linear fucking lines

[Chorus]
('Cause I'm) Red, black and I'm blue
Red, black and I'm blue

[Pre-Chorus]
Am I garbage or God?
Am I garbage or God?
Church or a trashcan?
Either way you’re a waste of my time
Am I garbage or God?
Am I garbage or God?
Church or a trashcan?
Either way you’re a waste of my time

[Chorus]
Red, black and I'm blue

[Bridge]
Sick-sick-sick of you
And all your attitudes
And I’m sick-sick-sick of you
Sick-sick-sick of you
And all your attitudes
And I'm sick from you
And I'm sick from you

[Outro]
'Cause I’m red, black, blue
(Am I garbage or God? Am I garbage or God?)
(Church or a trashcan?)
I'm red, black and I'm blue
(Either way you're a waste of my time)
I'm red, black and I'm blue
(Am I garbage or God? Am I garbage or God?)
(Church or a trashcan?)
I'm red, black and I'm blue
(Either way you're a waste of my time)
I'm red, black and I'm blue
Czerwony czarny i niebieski

[Wstęp]
Mogę wbić igłę w przerażenie i naprawić twoją ślepotę
(Twoja ślepota, patrz ja)
Widzisz, byłem wężem
Ale nie zdawałem sobie sprawy, że możesz chodzić po wodzie (nie wiedziałem)
Bez nóg
(Chodź po wodzie bez nóg)
Teraz jestem pszczołą, królewską pszczołą
I zniszczę każdy kwiat (zniszczę każdy kwiat)
I pokryję ziemię miodem (Pokryję ziemię miodem)
I każdy zje się sam
(I wszyscy zjedzą się)
Moje oczy są lustrami
Wszystko, co widzę, to bogowie po lewej stronie
A demony po prawej

[Wiersz 1]
Podpal drzewo życia!
Nie na śmierć
Tylko po to, by oglądać cierpienie
Naćpaj się dymem i tańcz
W popiele

[Refren]
Ten układ jest obłąkany
Wyobraź sobie nas zaangażowanych w płomienie
Ten układ jest obłąkany
Wyobraź sobie nas zaangażowanych w płomienie

[Chór]
Czerwony, czarny i jestem niebieski
Czerwony, czarny i jestem niebieski
Czerwony, czarny i jestem niebieski
czerwony
Czarny
A ja jestem niebieski

[Po refrenie]
Jestem śmieciem czy Bogiem?
Jestem śmieciem czy Bogiem?
Kościół czy śmietnik?
Tak czy inaczej jesteś stratą mojego czasu

[Refren]
Ten układ jest obłąkany (obłąkany)
Wyobraź sobie nas zaangażowanych w płomienie
Ten układ jest obłąkany
Wyobraź sobie nas zaangażowanych w płomienie

[Wiersz 2]
Bohaterowie niszczą
Morderstwo bez wyboru
Tylko liniowe pieprzone linie

[Chór]
(Bo jestem) Czerwony, czarny i jestem niebieski
Czerwony, czarny i jestem niebieski

[Wstępny refren]
Jestem śmieciem czy Bogiem?
Jestem śmieciem czy Bogiem?
Kościół czy śmietnik?
Tak czy inaczej jesteś stratą mojego czasu
Jestem śmieciem czy Bogiem?
Jestem śmieciem czy Bogiem?
Kościół czy śmietnik?
Tak czy inaczej jesteś stratą mojego czasu

[Chór]
Czerwony, czarny i jestem niebieski

[Most]
Chory-chory-chory ciebie
I wszystkie twoje postawy
I jestem chory chory na ciebie
Chory-chory-chory ciebie
I wszystkie twoje postawy
I jestem chory na ciebie
I jestem chory na ciebie

[Zakończ]
Bo jestem czerwony, czarny, niebieski
(Jestem śmieciem czy Bogiem? Jestem śmieciem czy Bogiem?)
(Kościół czy śmietnik?)
Jestem czerwona, czarna i niebieska
(Tak czy inaczej jesteś stratą mojego czasu)
Jestem czerwona, czarna i niebieska
(Jestem śmieciem czy Bogiem? Jestem śmieciem czy Bogiem?)
(Kościół czy śmietnik?)
Jestem czerwona, czarna i niebieska
(Tak czy inaczej jesteś stratą mojego czasu)
Jestem czerwona, czarna i niebieska


Podobni Teksty