LP – When We Touch

When We Touch

When we touch
I remember how I missed you very much
When we touch
No amount of time could ever be enough

Oh
We're a river to an ocean in denial
Oh
Will we ever find our way back to the wild?

When we touch
It all comes back to me, I missed you very much
When we touch
No amount of time could ever be enough
So let me grow wise
In my exile
Darker than the nights
Longer than the miles
You still break my heart of stone
Now I know I'm not alone

When we touch
Kiedy się dotykamy

Kiedy się dotykamy
Pamiętam jak bardzo za tobą tęskniłam
Kiedy się dotykamy
Żadna ilość czasu nigdy nie może wystarczyć

Oh
Jesteśmy rzeką do oceanu w zaprzeczeniu
Oh
Czy kiedykolwiek znajdziemy drogę powrotną do dziczy?

Kiedy się dotykamy
To wszystko do mnie wraca, bardzo za tobą tęskniłem
Kiedy się dotykamy
Żadna ilość czasu nigdy nie może wystarczyć
Więc pozwól mi stać się mądrym
Na moim wygnaniu
Ciemniejszy niż noce
Dłużej niż mile
Wciąż łamiesz moje serce z kamienia
Teraz wiem, że nie jestem sam

Kiedy się dotykamy


Podobni Teksty