Lord of the Lost – Zunya

Zunya

The cross that I bear is heavy and cold
The scars that I wear are ugly and old
The iron I taste is salty and red
The hope that I had is already dead

The tears that I cried have shivered like glass
My heart is with you but my mind is a mess
You're present and future but I'm chained to my past
The answer to questions that have never been asked

The only way to make a new road is
Is to walk it from Heaven through Hell
The only way out is through you
The way out of myself might be cracking your shell

A new road is made by walking that way
The way out is through, the way out is you
My heart is so heavy, it's dragging me down
I can't be a king if you're not my crown

My will left my body, I'm empty and cold
Gave my soul to the Devil, it's already sold
Love made me its prey but I'm standing strong
My heart in your hand keeps going on

I fell from the heavens but I'll land on my feet
The demon you've fed is now hungry, in need
I hide my black soul under your pale white skin
For you are my shelter, I'm your Devil within

The hope that I had is already dead
The iron I taste is salty and red
The hope that I had is already dead
Is already dead
Zunja

Krzyż, który noszę, jest ciężki i zimny
Blizny, które noszę, są brzydkie i stare
Żelazo, które smakuję, jest słone i czerwone
Nadzieja, którą miałem już umarła

Łzy, które wypłakałam, zadrżały jak szkło
Moje serce jest z tobą, ale mój umysł to bałagan
Jesteś teraźniejszością i przyszłością, ale jestem przykuty do mojej przeszłości
Odpowiedź na pytania, które nigdy nie zostały zadane

Jedynym sposobem na stworzenie nowej drogi jest
jest chodzić z nieba przez piekło
Jedyne wyjście prowadzi przez ciebie
Wyjściem z siebie może być rozbicie twojej skorupy

Spacerując w ten sposób tworzy się nową drogę
Wyjście jest przez, wyjściem jesteś ty
Moje serce jest tak ciężkie, że ciągnie mnie w dół
Nie mogę być królem, jeśli nie jesteś moją koroną

Moja wola opuściła moje ciało, jestem pusta i zimna
Oddałem duszę diabłu, jest już sprzedany
Miłość uczyniła mnie swoją ofiarą, ale stoję mocno
Moje serce w twojej dłoni wciąż trwa

Spadłem z nieba, ale wyląduję na nogach
Demon, którego nakarmiłeś, jest teraz głodny, w potrzebie
Ukrywam moją czarną duszę pod twoją bladą, białą skórą
Bo ty jesteś moim schronieniem, ja jestem twoim diabłem wewnątrz

Nadzieja, którą miałem już umarła
Żelazo, które smakuję, jest słone i czerwone
Nadzieja, którą miałem już umarła
jest już martwy


Podobni Teksty